Як розрахувати амортизаційні відрахування

Як розрахувати амортизаційні відрахування

Основні засоби — це одна з найважливіших складових частин майна компанії. У процесі експлуатації вони зношуються і виникає необхідність у списанні амортизації, так як первісна вартість основних засобів знижується.

Інструкція

  1. Як правило, нарахування амортизації здійснюється на майно вартістю від 10 тис руб. і вище, строк корисного використання якого більше року. При цьому береться до уваги первісна вартість об’єкта — сума все витрат, які організація понесла на його придбання, доставку та приведення в робочий стан (крім ПДВ та інших відшкодовуються податків).
  2. Основні засоби залежно від корисного терміну використання поділяються на 10 амортизаційних груп. Більш конкретний термін служби об’єкту компанія встановлює на свій розсуд.
  3. Нарахування амортизації відбувається лінійним і нелінійним методом. У першому випадку розрахунки здійснюються за формулою K = 100 / n, де K — норма амортизації (вимірюється у відсотках), а n — термін корисного використання об’єкта. Для тих організацій, які використовують нелінійний підхід, цифра 100 у формулі замінюється на 200, тобто формула виглядає наступним чином — K = 200 / n.
  4. Розрахувавши місячну норму амортизації, потрібно списувати суму, яка виходить при множенні K на ціну об’єкта. При нелінійному підході за ціну устаткування приймається залишкова вартість, тобто та, яка вийшла місяцем раніше після списання амортизації.
  5. Обидва методи можуть застосовуватися в податковому обліку. Бухгалтерам слід користуватися лише лінійним підходом, тому що другий для них буде істотно складніше.
  6. Наприклад, розрахуємо амортизацію для верстата з обробки пластмаси. Організація придбала його в січні за 135 тисяч рублів. За класифікацією такий верстат належить до п’ятої групи, яка передбачає строк корисного використання від 7 років і одного місяця до 10 років включно. Компанія вирішила, що обладнання прослужить 8 років (96 місяців). Норма амортизації в цьому випадку (використовуємо лінійний підхід) буде дорівнює 1,04% (K = 100/96 = 1,04). Множимо вартість верстата на норму амортизації — 135000 * 1,04 / 100 = 1404 руб. Таким чином, ми одержуємо суму, яку слід списувати кожного місяця.
  7. Використовуємо в цьому ж випадку нелінійний метод. Тоді норма амортизації складе 2,08% (K = 200/96 = 2,08%). У лютому сума відрахувань складе 2808 руб, і в березні вартість об’єкта зменшилася (13500-2808 = 132 192). Значить, відрахування в березні будуть вже розраховуватися від ціни в 132 192 руб. і складуть 2750.