Як розрахувати амортизацію

Як розрахувати амортизацію

Під впливом часу, впливом природних умов і власне в процесі експлуатації основні засоби мають властивість поступово зношуватися. Відбувається зміна їх зовнішнього вигляду, зниження техніко-експлуатаційних можливостей, фізичних якостей. У результаті цього знижується первісна вартість основних засобів шляхом списання амортизації.

Інструкція

 1. Амортизаційні відрахування прийнято розраховувати в тому випадку, якщо балансова вартість об’єкта перевищує 10000 рублів. Балансова вартість — вартість придбання об’єкту і витрати на доведення його до робочого стану за мінусом зворотних податків, таких, як ПДВ. Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів починається з першого місяця, наступного за місяцем їх придбання.
 2. Величина амортизаційних відрахувань залежить від початкової вартості основних засобів, передбачуваного терміну служби обладнання і норми амортизації.
 3. Залежно від передбачуваного терміну служби (від 1 року і понад 30 років) основні засоби класифікуються по 10 основним групам. Конкретний термін служби певного обладнання, виходячи з даних класифікації, підприємство встановлює самостійно.
 4. Розрізняють нарахування зносу лінійним і нелінійним методом. У бухгалтерському обліку другий метод не застосовується через більшу ускладненості, тому з метою бухгалтерського обліку використовується тільки лінійний метод. Нелінійний метод може застосовуватися тільки в податковому обліку.
 5. Нарахування зносу лінійним методом здійснюється за формулою: К = (1 / n) * 100, де К — місячна норма амортизації у відсотках, n — термін корисного використання основних засобів в місяцях.
 6. Приклад: потрібно розрахувати амортизаційні відрахування по металорізальному верстаті вартістю 140 тисяч рублів, придбаному в липні. Відповідно до класифікації основних засобів, металоріжучий верстат належить до 5 групі з терміном експлуатації від 7 років 1 місяця до 10 років включно. Підприємство встановило термін корисного використання рівним 9 років (9 * 12 = 108 місяців).
 7. Визначаємо місячну норму амортизації. Вона дорівнює 0,93% (1 / 108 * 100).

  Таким чином, щомісячні амортизаційні відрахування по металорізальні верстати, починаючи з серпня, складуть 1302 рублів (140000 * 0,93%).
 8. При нелінійному розрахунку амортизації застосовують формулу К = (2 / n) * 100.

  При цьому в перший місяць експлуатації амортизацію розраховують від балансової вартості обладнання, а в усі наступні — від залишкової вартості обладнання, тобто за мінусом розрахункової амортизації.
 9. Приклад: розрахунок амортизації ноутбука вартістю 36000 рублів, придбаного в січні, нелінійним методом. Він відноситься до 3 групи згідно з класифікацією основних засобів. Термін служби складає від 3 років 1 місяця до 5 років включно. Організація встановила строк корисного використання рівним 5 років (60 місяців).
 10. Норма амортизації складе 3,33% (2 / 60 * 100). У лютому амортизаційні відрахування складуть 1200 рублів (36000 * 3,33%). У березні амортизація складе 1158 руб. 84 коп. (36000-1200) * 3,33%. У квітні — 1120 руб. 25 коп. (34800-1158,84) * 3,33%.
 11. Амортизація таким способом розраховується до тих пір, поки залишкова вартість ноутбука не знизиться 8000 руб. Потім її списують рівними частками, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому залишкова вартість стала не більше 8000 руб.
 12. Припустимо, в жовтні залишкова вартість стала рівною 7890 руб., А до закінчення строку корисного використання залишилося 6 місяців. У цьому випадку щомісячні амортизаційні відрахування, починаючи з листопада і до моменту списання основних засобів, складуть 1315 рублів (7890 / 6).