Як розрахувати ампери

Як розрахувати ампери

У амперах вимірюється сила електричного струму. Тому для того щоб розрахувати ампери, потрібно знайти цю фізичну величину. Силу струму можна виміряти тестером. Якщо немає такої можливості, можна дізнатися силу струму в ланцюзі або конкретному споживачеві за законом Ома.

Вам знадобиться

- Тестер;
- Документація на споживачі;
- Джерело струму.

Інструкція

  1. Для того щоб знайти ампери, якими вимірюється сила струму, використовуйте звичайний тестер, відрегульований для виміру цієї величини. Увімкніть його в коло послідовно з споживачами. На дисплеї з’явиться значення сили струму. Якщо тестер налаштований на кратні або поточні величини, скористайтесь правилами їх переведення в звичайні. Наприклад, якщо прилад в ланцюзі показує силу струму 120мА, то поділіть це число на 1000 і отримаєте значення 0,12 А. Якщо сила струму дорівнює 2,3 кА, то тепер помножте значення на 1000 і отримаєте 2300 А.
  2. Якщо виміряти силу струму немає можливості, знайдіть її за напругою, яка необхідна для роботи споживача і його електричного опору (Закон Ома для ділянки кола). Для цього напруга на даній ділянці ланцюга U поділіть на його опір R (I = U / R). Наприклад, якщо в побутову мережу підключено праска з опором 160 Ом, то сила струму в ньому дорівнює відношенню напруги (у побутовій мережі воно дорівнює 220 В) до опору I = 220/160 = 1,375 А.
  3. Щоб визначити силу струму в колі, не вимірюючи напругу на споживачі, дізнайтеся ЕРС (електрорушійну силу) джерела струму і його внутрішній опір. Визначте опір ланцюга. Знайдіть силу струму, поділивши ЕРС на суму внутрішнього опору джерела r і зовнішнього опору R (I = ЕРС / (R + r)). Наприклад, якщо лампа підключена до акумулятора з ЕРС 12 В, і має опір 20 Ом, а внутрішньо опір акумулятора дорівнює 4 Ом, то сила струму в лампі дорівнюватиме I = 12 / (20 +4) = 0,5 А.
  4. На деяких приладах, наприклад лампах, вказується їх потужність при номінальній напрузі. Визначте номінальну силу струму, що протікає по такому приладу, відношення потужності P до номінального напрузі U (I = P / U). Наприклад, якщо на лампі зазначено, 100 Вт, 220 В, то струм, що протікає по ній буде дорівнює I = 100/220 ≈ 0,45 А.