Як розрахувати баланс робочого часу


 

Баланс по робочому часу є системою показників, які вказані в плануванні праці підприємства. Дані показники можуть характеризувати ресурси робочого часу робітників, їх розподіл за видатками та використання. Розрахунок балансу проводиться для виявлення факторів збільшення продуктивності праці робітників в ході найбільш раціонального використання часу.Інструкція

  1. Сформуйте плановий баланс робочого часу. Проведіть у ньому оцінку можливості зміни кількості робочого корисного часу. При цьому необхідно враховувати зміну величини днів, коли співробітники не виходили на роботу (з поважних причин) і прогнозоване зменшення різних втрат робочого часу.
  2. Заповніть фактичний (звітний) звіт по робочому часу. Проаналізуйте показники даного балансу робочого часу. Це дозволить вам виявити причини відхилення реально використаного робочого часу від складених планових показників. За допомогою проведеного аналізу ви зможете в подальшому розробити необхідні заходи, які будуть спрямовані на усунення недоліків та застосування позитивного досвіду.
  3. Розрахуйте баланс робочого часу на одного середнього робітника. Одночасно з цим постарайтеся розподілити саме робочий час за всіма типами витрат, зведених у 3 основоположні групи. Перша з них повинна включати в себе витрати, що характеризують корисний робочий час, який було використано за прямим призначенням.
  4. Проведіть розрахунок за другою групою витрат. Вона складається з кількості робочого часу, не використаного у виробничій діяльності фірми з яких-небудь поважних причин (наприклад, відпустки: по навчанню, по вагітності, пологів, чергові, додаткові, на момент виконання державних обов’язків). У розрахунок даних витрат дозволите і перерви, які є всередині робочого дня.
  5. Визначте величину витрат робочого часу по третій групі. У неї входять всі інші витрати робочого часу (прогули, неявки з дозволу керівника, внутрішньозмінні простої).
  6. Порахуйте нормативні витрати. Як правило, їх можна брати з нормативів часу або за результатами робочого дня кращого вашого співробітника. У тому випадку, якщо таких даних немає, тоді відніміть з фактичних витрат усунути втрати і значення нераціональних витрат робочого часу.