Як розрахувати баланс

Як розрахувати баланс

Баланс (або форма № 1, як його іменують в бухгалтерському звіті) — це один з найважливіших звітних документів підприємства, який відображає його фінансовий стан у грошовій формі на певний період часу. В активі балансу відображаються дані про оборотних і позаоборотних активах, у пасиві — капітал підприємства, а також його довгострокові і короткострокові зобов’язання.

Вам знадобиться

ПЗ для ведення бухгалтерського обліку або бланки звітності, головна книга про сальдових значеннях рахунків.

Інструкція

  1. Заповніть шапку бланка форми 1, або внесіть дані в комп’ютерну бухгалтерську програму.
  2. Заповніть перший розділ активу — необоротні активи. Тут враховуються: основні засоби підприємства, які можуть бути вкладені в будівництво, закінчено воно чи ні, в матеріальні цінності, різні активи. Ці дані вносяться у відповідні рядки готової форми балансу.
  3. Заповніть другий розділ активу — оборотні активи. Тут враховуються: різні запаси підприємства, суми ПДВ, ще не прийняті до відрахування, дебіторська заборгованість, інвестиції підприємства, вкладені на короткий період, вільні фінанси та інші активи.
  4. Заповніть третій розділ пасиву — капітал і резерви. Тут враховуються такі види капіталу, як статутний і додатковий. Вказуються дані про резервний капітал, наприклад, відкладеному для майбутніх спланованих витрат. У цьому пункті також слід вказати нерозподілений прибуток.
  5. Заповніть четвертий розділ пасиву — довгострокові зобов’язання. Тут враховуються: довгострокові позики, наприклад, кредити. На даному етапі зазначаються зобов’язання перед податковою, які були відкладені по ряду причин, а також інші зобов’язання з виплат від імені підприємства.
  6. Заповніть п’ятий розділ пасиву — короткострокові зобов’язання. Тут враховуються: позики і кредити, взяті на короткий термін, заборгованість по таким, заборгованість перед засновниками. Вносяться в баланс плановані доходи, а також витрати і фінанси, які резервуються під них. Обов’язково слід вказати і короткострокові зобов’язання.

Зверніть увагу

Баланс вважається зведеним, коли підсумкова сума за активами повністю відповідає підсумковій сумі за пасивами.

Корисні поради

Найпростіше для складання балансу використовувати спеціалізоване бухгалтерське програмне забезпечення.