Як розрахувати балансовий прибуток

Як розрахувати балансовий прибуток

Абсолютну ефективність господарювання підприємства характеризують показники фінансових результатів. Найважливіший серед них — показник прибутку. Кінцевим фінансовим результатом господарсько-виробничої діяльності організації виступає балансовий прибуток, на підставі якої розраховується оподатковуваний прибуток.

Інструкція

  1. Балансовий прибуток (Рб) розраховується як алгебраїчна сума трьох показників: прибуток від реалізації продукції підприємства (Рр), сальдо доходів від позареалізаційних операцій (РВП) і прибуток від іншої реалізації (Рпр). Формулу можна представити в наступному вигляді:

    Рб = Рр + РВП + Рпр
  2. Прибуток від реалізації (Рр) розраховуємо за такою формулою:

    Рр = Np — Sp — Pндс — Ра

    У цій формулі Np — виручка від реалізації продукції (товарів, послуг), Sp — собівартість продукції (витрати тільки на виробництво, без комерційних і управлінських витрат), РНДС — податок на додану вартість, Ра — акцизи.
  3. Сальдо позареалізаційних доходів і витрат (РВП) розраховується відповідно до наступних величинами: доходи по належать підприємству цінних паперів, доходи від здачі майна в оренду, доходи від пайової участі в спільних підприємствах, а також санкції, штрафи і неустойки за поставку неякісної продукції, за невиконання договірних зобов’язань, за порушення термінів та умов перевезень і т.д.
  4. До складу прибутку від іншої реалізації (Рпр) включаються прибуток (збиток) від реалізації робіт, продукції, послуг обслуговуючих і підсобних виробництв, в тому числі і реалізації покупних товарно-матеріальних цінностей. Крім цього, до іншої реалізації організації відносять роботи та послуги непромислового характеру, які не включаються в обсяг реалізованої продукції основної діяльності. Тут йде мова про послуги з капітального ремонту та капітального будівництва, послуги транспортних господарств, реалізація покупної теплоенергії.