Як розрахувати бюджет підприємства

Як розрахувати бюджет підприємства

Розрахунок бюджету підприємства являє собою основний процес при плануванні майбутньої діяльності і прогнозуванні доходів і витрат компанії. Він визначать потребу організації в ресурсах, які необхідні для отримання прибутку, і дає кількісну характеристику перспективам існування фірми.

Інструкція

  1. Проаналізуйте плановані обсяги продажів з урахуванням цін на продукцію та очікуваного прибутку. Доручіть відділу маркетингу вивчення ринку, в якому здійснює діяльність компанія, сезонних коливань, необхідності рекламних компаній і конкуренції. У результаті мають бути сформовані параметри обсягів і цін продукції, а також складено прогноз по оплатах, в якому враховані терміни їх отримання та ризики утворення безнадійної заборгованості.
  2. Виведіть бюджет виробництва на підставі складених обсягів продажів. Врахуйте виробничі потужності підприємства, необхідність зменшення або збільшення запасів, а також необхідні зовнішні закупівлі сировини і матеріалів. В результаті обсяги виробництва продукції повинні збігатися з обсягами продажів з коригуванням на залишки готового товару на початок і кінець звітного періоду.
  3. Спрогнозуйте витрати на сировину та матеріали, які будуть задіяні у виробництві продукції безпосередньо чи опосередковано. Розпишіть обсяги закупівель і складіть графіки здійснення оплати за придбані матеріали. Визначте кількість виробничих запасів, які необхідні на підприємстві на випадок перебоїв з поставками або неточностей прогнозу продажів. Складіть план витрат на оплату праці працівників, задіяних у виробництві, а також накладних та управлінських витрат.
  4. Складіть прогнозний звіт про прибутки і збитки підприємства залежно від зроблених розрахунків. Даний документ, по суті, є фінансовою звітністю компанії на майбутній рік, яка покаже результати планованої діяльності.
  5. Проаналізуйте показники звіту та визначте, які з них необхідно підкоригувати для збільшення прибутку і мінімізації збитків. Після внесення всіх змін розраховує бюджет підприємства і затверджується керівником або на зборах засновників компанії.