Як розрахувати чистий грошовий потік

Як розрахувати чистий грошовий потік

Визначення чистого грошового потоку застосовується при аналізі фінансового стану підприємства. Цей показник розраховується по закінченні кожного звітного періоду і характеризує різницю між надходженням грошових коштів та їх витрачанням.

Інструкція

  1. Метод розрахунку чистого грошового потоку на підприємстві застосовується його фінансовими підрозділами для контролю надходження і витрачання грошових коштів, аналізу фінансової рівноваги організації. Рекомендується робити це не тільки при складанні обов’язкової звітності, а й після закінчення кожного певного періоду, наприклад, кварталу.
  2. Чистий грошовий потік показує різницю між позитивним грошовим потоком на підприємстві і негативним. Позитивний грошовий потік — це сума надходжень грошових коштів, до якої входять: доходи від основної, інвестиційної та фінансової діяльності компанії. Негативний грошовий потік — це, відповідно сумарний результат коштів, витрачених під час здійснення основної, інвестиційної та фінансової діяльності організації.
  3. Основна (виробнича) діяльність підприємства — головне джерело прибутку, тому надходження грошових коштів від такого виду діяльності це дохід від реалізації продукції (товарів або послуг). Витрачання коштів за основним напрямком — це оплата постачальникам і підрядникам, закупівля сировини, матеріалів, напівфабрикатів, устаткування і т.д.
  4. Інвестиційна діяльність організації пов’язана з придбанням або продажем довгострокових активів, а також з отриманням прибутку від інвестицій, зроблених у більш ранній період. Прибутковий грошовий потік в цьому випадку — отримання дивідендів і відсотків, а видатковий — покупка нематеріальних активів, таких як отримання ліцензії на роботу, придбання авторських прав, прав на використання земельних ресурсів та ін Також до витрат відноситься покупка цінних паперів інших компаній, т. е. фінансові вкладення з метою отримання прибутку в майбутньому.
  5. Фінансова діяльність компанії спрямована на збільшення її капіталу для забезпечення двох інших видів діяльності. Прибутковим грошовим потоком в цьому випадку є отримання короткострокових чи довгострокових кредитів і доходи від продажу акцій підприємства. Витратні потік — виплата дивідендів акціонерам і часткове або повне погашення отриманих кредитів і позик.
  6. Таким чином, чистий грошовий потік є основним фінансовим показником підприємства, який явно вказує на його фінансову стабільність і характеризує його зростання на ринку. Чистий грошовий потік розраховується за певний проміжок часу (звітний період).