Як розрахувати ціну капіталу

Як розрахувати ціну капіталу

Рівень прибутковості, що виплачується інвестору в якості плати за наданий капітал, становить для підприємства, що використовує цей капітал, величину його ціни. Для інвестора ціна вкладеного капіталу — це альтернативні витрати, що виникають через втрату їм можливості використовувати кошти іншим способом.

Інструкція

 1. При розрахунку ціни капіталу дізнайтесь в першу чергу складу джерел фінансування, які будуть враховуватися, а також тих, які можна не брати до уваги. Виділіть джерела коштів, за користування якими не доведеться платити відсотки. Це кредиторська заборгованість з оплати товарів і послуг, податкові зобов’язання. Вони виникають у результаті поточної діяльності підприємства і при визначенні ціни капіталу не враховуються.
 2. Розраховуйте сукупну ціну капіталу, виходячи з кожного джерела фінансування. Вартість капіталу від розміщення облігаційної позики буде визначатися таким чином:

  З = (N х q + (N — P) / n) / ((N + 2 P) / 3), де N — номінальна вартість облігації; Р — сума, що отримується від розміщення однієї облігації; Q — величина купонної ставки.
 3. При оцінці вартості банківського кредиту врахуйте, що ціна капіталу в цьому випадку буде визначатися повною прибутковістю операції, яка залежить від величини грошового потоку. Якщо підприємство-позичальник не несе ніяких додаткових витрат, то вартість кредиту буде дорівнювати процентній ставці. При наявності будь-яких додаткових витрат його вартість збільшиться. Але, як показує практика, подібна різниця невелика — не більше 1-3%.
 4. При розміщенні звичайних акцій підприємство також платить за залучення капіталу. Ця плата буде становити розмір дивідендів. Вартість даного джерела фінансування ви можете розрахувати наступним чином:

  С = D / Pm (1 — L) + g, де С — вартість акціонерного капіталу; Р — ринкова ціна однієї акції (ціна розміщення); D — величина дивіденду, виплачуваного в перший рік; g — ставка зростання дивіденду; L — ставка , що характеризує витрати на емісію (у відносній величині).
 5. Сукупну ціну всього капіталу (усіх джерел фінансування) ви можете визначити за формулою середньоарифметичної зваженої:

  Ск = Сума (Сi х Wi), де Сi — вартість кожного джерела фінансування; Wi — частка кожного джерела у структурі капіталу.