Як розрахувати ділову активність

Як розрахувати ділову активність

Ділова активність визначає ефективність господарської діяльності підприємства, яку можна розрахувати одним із двох способів — через відображення результативності роботи підприємства щодо якої величини авансованих ресурсів, або величини їхнього споживання в процесі виробництва. Вона відбивається, перш за все, в швидкості обороту коштів підприємства. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості, а в цілому, коефіцієнти ділової активності уможливлюють аналіз ефективності використання коштів підприємством.

Інструкція

  1. Фондовіддача — це кількість виручки від реалізації, що припадає на карбованець основних фондів. Вона розраховується як відношення виручки від реалізації до середньорічної вартості основних засобів.
  2. Оборотність коштів у розрахунках при збільшенні розглядається як позитивний фактор, у випадку ж зменшення цього показника відбувається зниження обсягу продажів або зростання дебіторської заборгованості. Вона розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої величини дебіторської заборгованості.
  3. Оборотність запасів характеризує швидкість споживання або реалізації сировини або запасів. Вона розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої вартості запасів і витрат. Також вона може бути розрахована як відношення собівартості реалізації до витрат.
  4. Оборотність кредиторської заборгованості пов’язує суму боргу і величину товарів, придбаних в суму кредиту. Вона розраховується як середня кредиторська заборгованість, помножена на інтервал аналізу, що відноситься до собівартості реалізації або виручки від реалізації.
  5. Тривалість операційного циклу — це час між закупівлею сировини і отриманням виручки від реалізації продукції. Для того щоб його розрахувати, складіть оборотність коштів у розрахунках в днях і оборотність запасів у днях.
  6. Тривалість фінансового циклу — це проміжок часу від моменту оплати постачальникам матеріалів (погашення кредиторської заборгованості) і до моменту отримання від покупців грошей за відвантажену продукцію.