як розрахувати динаміку

як розрахувати динаміку

Динаміка за своєю суттю — це показник руху процесу в позитивну або негативну сторону. Вона фіксує розвиток події, процесу, явища і т.п. Тому для розрахунку динаміки якого-небудь процесу потрібно озброїтися основними його показниками. Наприклад, для того, щоб зробити кількісну оцінку динаміки соціально-економічних явищ візьміть наступні статистичні показники: приріст, темп зростання, темп нарощування та ін Як ви могли помітити, всі ці показники відображають в собі рух. Воно закладено у визначенні динаміки.

Інструкція

  1. Динаміка включає в себе кілька рівнів, це зовсім не лінійний процес. Тому в основі розрахунку динаміки лежить метод порівняння її рівнів. Порівняння це може бути постійним і тимчасовим, протягом обраного періоду.
  2. Отже, щоб розрахувати динаміку, необхідно обчислити показник кожного з її складових

    Абсолютний приріст. Він представляє з себе різницю в одиницях вихідних даних. Тобто базисного приросту і постійним рівнем приросту на даному етапі. Цей показник може бути і негативним.
  3. Темп зростання. Він являє собою співвідношення двох рівнів ряду і виражається найчастіше у відсотках або у вигляді коефіцієнта. Отриманий показник співвіднесіть з 1. Якщо темп зростання вийшов більше 1, то це означає збільшення рівня порівняно з базисним. Якщо темп зростання дорівнює 1, то ніяких змін. Ну а якщо темп зростання вийшов менше 1, то зниження рівня по відношенню до базисного показника. Запам’ятайте: темп зростання завжди має позитивний знак.
  4. Темп нарощування. Різниця між станом процесу на початковому етапі обраного періоду і на кінцевому. Виражається у відсотках. Завданням цього показника є визначення напрямку руху досліджуваного процесу і швидкість. Тобто що ви маєте: занепад чи, навпаки, підйом і з яким процентним відривом.

    Такі розрахунки застосовні майже в будь-якій сфері життєдіяльності і залежать від ступеня мінливості явища.