Як розрахувати ефективність підприємства

Як розрахувати ефективність підприємства

Підприємство можна вважати ефективним, якщо воно не тільки окупає себе, але і приносить прибуток. Чим вище результати виробництва і менше витрати, тим підприємство ефективніше.

Інструкція

 1. Розрахуйте витрати на вироблену продукцію. Сюди включаються витрати на основні матеріали, заробітна плата співробітникам, витрати на орендну плату приміщення чи комунальні послуги. Так само в статтю витрат входять транспортні та накладні витрати підприємства, обов’язкові до сплати податки і збори.

  Накладні витрати включають в себе витрати на рекламу, модернізацію виробництва, впровадження нових технологій і т.д.

  Розрахунок проведіть за місяць або рік.
 2. Порахуйте прибуток свого підприємства за той же період. Дохід підприємству дає реалізація виробленої продукції. Прибуток складається з суми, вирученої від продажу продукції, виробленої за розрахунковий період, за мінусом сум витрат на виробництво проданого товару.

  Чим більший прибуток отримало підприємство від продажу продукції по відношенню до проведеним витратам на її виробництво, тим його ефективність вище.
 3. Впровадження нових технологій, модернізація виробництва збільшують витрати. Але, разом з тим, ці витрати впливають на підвищення якості продукції, підвищують продуктивність праці, ресурсозбереження і, як наслідок, збільшують обсяг продажів і ефективність підприємства.

  Порахуйте ефективність окремих напрямів, спрямованих на підвищення якості продукції і збільшення обсягу продажів. Наприклад, наскільки ефективна та чи інша технологія, наскільки підвищує продуктивність позмінний режим роботи і т.д.

  Важливими чинниками, що впливають на ефективність підприємства, є так само прийнята у фірмі політика, раціональне використання залучених інвестицій.

  Велике значення має діяльність служби маркетингу, яка займається дослідженням попиту та пропозиції, а так само здійснює тактику поведінки і підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку.