Як розрахувати ефективність

Як розрахувати ефективність

Ефективність в загальному розумінні означає ступінь досягнення мети з мінімальними витратами. Категорію ефективності використовують у багатьох галузях людської діяльності, але вона незмінно є величиною математичної, а, отже, може бути розрахована. З точки зору математики ефективність (або ефект) — це відношення отриманих результатів до витрачених ресурсів. Наприклад, при розрахунку економічної ефективності результатом частки від розподілу буде кількість прибутку на один карбованець витрат. Для того щоб розрахувати ефективність, потрібно виконати наступні дії.

Інструкція

  1. Визначте величину результату. Показник отриманого результату буде чисельником для визначення ефективності.
  2. Визначте величину витрат. Показник витрат буде знаменником для визначення ефективності.
  3. Проведіть нескладний розрахунок частки від ділення результату на витрати. Часто в практиці у формулу розрахунку додають множення на 100%. Це роблять з метою більшої наочності, такий показник називається рентабельністю.

Зверніть увагу

Поняття «результативність» та «ефективність» дуже близькі за значенням, але їх не можна плутати. Під результативністю розуміють те, наскільки точно і в строк виконано завдання. Ефективність же показує, чи вдалося виконати завдання з мінімальними витратами.

Корисні поради

Розрахунок ефективності — це заключний етап проведення аналізу з метою виявлення доцільності або оптимальності досліджуваного явища. Дуже важливо на попередніх етапах правильно і повно визначити показники, за допомогою яких в подальшому буде розрахована ефективність.