Як розрахувати ЕНВД в 2010 році

Як розрахувати ЕНВД в 2010 році

Єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД) розраховується як добуток п’яти показників: базової прибутковості, фізпоказателя, коефіцієнта-дефлятора, коригувального коефіцієнта і 15%-ної ставки податку.

Інструкція

  1. У статті 346.29 Податкового кодексу РФ знайдіть свій вид діяльності і відповідні йому значення базової дохідності і фізпоказателя (при його зміні потрібно діяти, як описано в пункті 9 статті).
  2. Коефіцієнт-дефлятор враховує зміни цін на товари та послуги в Росії. Цей показник відповідно до розпорядження уряду розраховується на кожен рік. Величина коефіцієнта-дефлятора на 2010 рік наказом Мінекономрозвитку РФ від 13.11.2009 № 465 встановлено в розмірі 1,295.
  3. У регіональних нормативно-правових актах ви зможете знайти коригуючий коефіцієнт, який визначається для конкретного виду діяльності. Значення даного показника в кожному суб’єкті РФ можна знайти на сайті «вмененке». Коригувальний коефіцієнт зменшує ЕНВД, так як не перевищує одиниці, і є показником впливу на бізнес різних факторів. Його величину розраховують місцеві законодавці.
  4. Щоб розрахувати розмір ЕНВД за місяць, перемножуємо всі показники, отримані в кроках 1-3 і беремо від отриманої цифри 15% — це ЕНВД за місяць. Якщо не змінювався фізпоказатель, для підрахунку річного податку множимо місячний ЕНВД на 12, в іншому випадку — дивіться пункт 9 статті 346.29 НК РФ.
  5. З отриманого розміру єдиного податку, відповідно до статті 346.32 НК РФ, віднімаються суми виплачених працівникам посібників з тимчасової непрацездатності, а також сплачені внески з обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і страхові внески на обов’язкове пенсійне страхування. Тут необхідно враховувати тільки внески в ПФР (Пенсійний фонд РФ), ФОМС (Фонд обов’язкового медстрахування) і ФСС (Фонд соцстрахування), які були сплачені до моменту подачі декларації. При цьому переплата не враховується, а погашення заборгованості по внесках враховується тільки в тому кварталі, до якого вони (внески) відносяться. Що стосується виплат за лікарняними, то зменшувати ЕНВД можна тільки на ті суми, які працівникам виплатили ви, а не ФСС.

Зверніть увагу

ЕНВД можна зменшити лише на 50% (маються на увазі способи описані в кроці 5). Якщо при відніманні всіх описаних внесків у вас вийшла цифра, яка менше половини початкового розміру ЕНВД, то сплачувати необхідно 50% єдиного податку. Тобто в будь-якому випадку ви зобов’язані заплатити не менше половини тієї суми ЕНВД, яка вийшла після початкових підрахунків, описаних у кроках 1-4.

Корисні поради

Якщо об’єкт підприємницької діяльності у вас не один, то ЕНВД по кожному з них необхідно розраховувати окремо.