Як розрахувати фінансовий результат

Як розрахувати фінансовий результат

Фінансовий результат допоможе вам відобразити співвідношення між доходами та витратами вашого підприємства. Даний показник може бути позитивним (прибуток), якщо доходи перевищують видатки, і негативним (збиток), коли витрати більші за доходи.

Інструкція

  1. Основними показниками прибутку в бухгалтерській системі на підприємстві є: прибуток від реалізації, прибуток від продажів, валовий прибуток, прибуток до оподаткування та чистий прибуток.
  2. Прибуток, яку підприємство отримує в результаті реалізації продукції власного виробництва, називається прибутком від реалізації товарів або послуг. У такому випадку показник розраховується як різниця між отриманою виручкою і собівартістю реалізованої продукції. У повному вигляді формулу можна представити таким чином: Прп = Ц × Vр — Срп = Vр × (Ц — Сеп), де Прп — прибуток від реалізації продукції, Ц — ціна одиниці продукції, Vр — обсяг реалізованої продукції, Срп — повна собівартість реалізованої продукції, Сеп — повна собівартість одиниці продукції.
  3. Якщо підприємство тільки торгує товарами або послугами (не виробляючи їх), то в такому випадку говорять про прибуток від продажів, яку можна розрахувати як різницю між валовим прибутком і витратами (управлінські + комерційні). У повному вигляді формула виглядає наступним чином: Ппродаж = В — Срп — КР — УР, де Ппродаж — прибуток від продажів, В — виручка від реалізації продукції, Срп — повна собівартість реалізованої продукції, КР — комерційні витрати, УР — управлінські витрати.
  4. Валовий прибуток розраховується як різниця між виручкою від реалізації і повною собівартістю реалізованої продукції ..
  5. Щоб отримати величину прибутку до оподаткування (Пдон), потрібно до Ппродаж додати інші доходи і відняти інші витрати. Розрахувавши Пдон, організація сплачує необхідні податки і отримує чистий прибуток. Остання є джерелом виплати доходу засновницького та формування власного капіталу підприємства.

Зверніть увагу

Не плутайте категорії «дохід» і «прибуток». У першому випадку мова йде про економічну вигоду до вирахування витрат.