Як розрахувати фондомісткість


 

Проаналізувати ефективність використання основних засобів у виробничій діяльності підприємства можна, розрахувавши певні показники. Серед інших розраховується фондомісткість основних засобів. Коефіцієнт характеризує вартість основних виробничих фондів, що припадають на 1 рубль вартості продукції, що випускається.Вам знадобиться

— бухгалтерський баланс підприємства за аналізований період;
- Звіт про прибутки і збитки за цей же період.

Інструкція

  1. Обчисліть середньорічну вартість основних засобів наступним чином. У бухгалтерському балансі знайдіть вартість основних засобів на початок і на кінець року (рядок 120), складіть ці дві цифри і поділіть отриману суму на 2. Якщо ви розраховуєте планову фондомісткість, то для розрахунку використовуйте дані бізнес-плану підприємства або програму діяльності.
  2. Визначте вартість продукції, виробленої за рік. Для розрахунку фондомісткості можна використовувати дані про річній виручці підприємства зі звіту про прибутки і збитки за аналізований період. Вартість планованого обсягу продукції знайдіть в бізнес-плані або виробничій програмі підприємства.
  3. Розрахуйте фондомісткість основних засобів за аналізований період, застосувавши таку формулу: Фе = З / В, де Со-середньорічна вартість основних засобів, В — вартість готової продукції, виробленої за рік. Поділіть середньорічну вартість основних засобів на обсяг продукції у вартісному вираженні. Отримана цифра є показником фондомісткості основних засобів підприємства.
  4. Розрахуйте за цією ж формулою плановану фондомісткість, використовуючи дані бізнес-плану. Визначте планові і фактичні показники за аналогічний період минулого року. Проаналізуйте отримані результати.

Зверніть увагу

Якщо фондомісткість має тенденцію до зменшення, то це означає, що основні засоби підприємства використовуються у виробництві більш економно.

Корисні поради

Можна розрахувати показники фондомісткості по кожному виду основного засобу (або групи основних засобів), якщо можливо визначити річний обсяг продукції у вартісному вираженні, вироблений з використанням цього основного засобу (або їх групи).