Як розрахувати формулу прибутку

Як розрахувати формулу прибутку

Прибуток характеризує кінцеві результати виробничого процесу, є індикатором фінансового стану підприємства. Звичайно, на розмір прибутку можуть впливати змінні чинники, наприклад, політична ситуація в країні, природні катаклізми, стан репутації фірми тощо, під впливом яких прибуток може коливатися в короткостроковому періоді. Такий же ефект може мати і проводяться широкомасштабні рекламні акції компанії. Проте в цілому прибуток для стабільно функціонуючого підприємства є величиною більш-менш постійною, і цей показник дає можливість власникам планувати майбутню діяльність. Як же розрахувати прибуток?

Інструкція

 1. Визначаємо розмір валового доходу — загальної виручки від реалізації товарів або послуг, а також чистого доходу — загальної виручки від реалізації товарів або послуг за вирахуванням вартості повернутих товарів (послуг) та наданих знижок покупцям.
 2. Розраховуємо сукупні витрати на виготовлення товарів і послуг, що включаються в собівартість продукції.
 3. Розраховуємо показник валового прибутку підприємства, який являє собою різницю між чистим доходом від продажу і собівартістю реалізованих товарів (послуг).

  Т. е., Валовий прибуток = Чистий дохід — Собівартість продукції.
 4. Визначаємо показник чистого прибутку.

  Чистий прибуток = Валовий прибуток — Податки, штрафи, пені, відсотки по кредитах — Операційні витрати.

  До операційних витрат належать витрати на пошук партнерів, укладання угод, витрати на підвищення кваліфікації працівників, витрати, зумовлені форс-мажорними ситуаціями.

  Показник чистого прибутку якраз і відображає кінцевий результат діяльності фірми, показує, наскільки вигідно здійснення даного виду діяльності. Чистий прибуток використовується підприємцями для збільшення оборотних коштів, формування різних фондів і резервів, а також для реінвестицій у виробництво. Обсяг чистого прибутку безпосередньо залежить від розміру валового прибутку, а також від величини податкових платежів. Якщо компанія представляє собою акціонерне товариство, дивіденди акціонерам компанії розраховуються, як раз виходячи з величини чистого прибутку.

Зверніть увагу

Прибуток є найважливішими показником господарської діяльності підприємства, що відображає, наскільки ефективно організований виробничий і збутової процес, чи не завищені витрати і чи вигідно в цілому існування даної підприємницької одиниці.