Як розрахувати граничні витрати

Як розрахувати граничні витрати

При підвищенні обсягів виробництва навантаження постійних витрат на одиницю продукції падає, і це веде до зниження собівартості. Однак на практиці дуже часто виникає ситуація, коли збільшення виробництва веде до зворотного ефекту. Це відбувається за рахунок фактора граничних витрат.

Інструкція

 1. Задайте збільшення або зниження обсягів виробництва, тобто задайте зміна Q — Δ Q (дельта Q). Побудуйте цифровий ряд (в таблиці), задавши різні показники обсягів виробництва.
 2. Визначте загальні витрати (ТСI) для кожного значення Q за формулою: ТСI = Qi * VC + PC. При цьому потрібно розуміти, що до розрахунку граничних витрат ви повинні розрахувати змінні (VC) і постійні (PC) витрати.
 3. Визначте зміну загальних витрат у результаті збільшення або зниження виробництва, тобто визначте зміна ТС — Δ ТЗ. Для цього, скористайтеся формулою: Δ ТС = ТС2-ТС1, де:

  ТС1 = VC * Q1 + PC;

  ТС2 = VC * Q2 + PC;

  Q1 — обсяг виробництва до зміни,

  Q2 — обсяги виробництва після зміни,

  VC — змінні витрати на одиницю продукції,

  PC — постійні витрати періоду, необхідного для заданого обсягу виробництва,

  ТС1 — загальні витрати до зміни обсягу виробництва,

  ТС2 — загальні витрати після зміни обсягу виробництва.
 4. Розділіть прирощення загальних витрат (Δ ТЗ) на збільшення обсягу виробництва (Δ Q) — ви отримаєте граничні витрати при виробництві додаткової одиниці продукції.
 5. Побудуйте графік зміни граничних витрат при різних обсягах виробництва — це дасть візуальну картину математичної формули, що наочно продемонструє процес зміни витрат виробництва. Зверніть увагу на форму кривої МС на вашому графіку! Крива предельніх витрат МС наочно показує, що при всіх інших незмінних факторах, при збільшенні виробництва продукції зростають граничні витрати. З цього випливає, що неможливо нескінченно нарощувати обсяги виробництва, не змінюючи нічого в самому виробництві. Це призводить до необгрунтованого збільшення витрат і зниження очікуваного прибутку.

Корисні поради

Збільшення виробництва продукції проводите за рахунок використання інтенсивних методів підвищення ефективності: за рахунок модернізації виробництва, заміни обладнання, зміни технологій, навчання персоналу. Постійно підвищуйте рівень продуктивності праці.