Як розрахувати граничний продукт


 

Підприємство прагне постійно нарощувати обсяги виробництва. При цьому бажано, щоб витрати залишалися найменшими. Граничний продукт являє собою додатковий продукт, отриманий в результаті збільшення одного фактора виробництва за незмінності інших.


Вам знадобиться

Калькулятор

Інструкція

 1. Граничний продукт — це приріст випуску продукції, отриманий за рахунок використання додаткової одиниці фактора, що впливає на випуск. Фірма може збільшити виробництво, наприклад, за рахунок використання більшої кількості трудових ресурсів. При цьому капітал та інші фактори залишаються постійними. Результативність такого процесу можна описати за допомогою граничного і середнього продуктів праці. Його можна розрахувати за формулою: ППФ = ΔОВП / ΔЗед.
 2. Середній продукт можна знайти як відношення обсягу випущеної продукції до загальних витрат того чи іншого фактора: СП = ОВП / ОЗ.
 3. Ці показники характеризуються певною залежністю. Поки граничний продукт перевищує середній, останній має тенденцію до зростання. І навпаки, відповідно.
 4. З цими поняттями тісно пов’язаний так званий закон спадної віддачі. Згідно з ним приріст випуску певного продукту за рахунок збільшення будь-якого змінного фактора при інших постійних факторах убуває, починаючи з досягнення деякого обсягу випуску. Це скорочення не обов’язково починається відразу при зміні величини фактора.
 5. Виражається у фізичних одиницях. Щоб знайти граничний продукт в грошовому виразі, необхідно скористатися наступною формулою:
  ППД = ППФ * ПДед
  ПДед — граничний доход у розрахунку на одиницю додаткового обсягу продажів.
      
 6. Оцінити граничний продукт праці і капіталу досить важко. Таких даних у стандартній звітності підприємства немає. Їх визначають фахівці шляхом ретельного аналізу робочого часу, використання праці та їх впливу на кількість одиниць виробленої продукції.
 7. Граничний продукт — це зворотна величина граничних витрат. Вони показують додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці.