Як розрахувати індекс рентабельності


 

Розрахунок рентабельності інвестицій пов’язаний з об’єктивною оцінкою майбутніх доходів і витрат на виробництво. Індекс рентабельності показує, у скільки разів інвестор може збільшити свій капітал, приєднавши його до основного капіталу компанії.Інструкція

 1. Індекс рентабельності інвестицій важливий не тільки для потенційних інвесторів, а й для самого підприємства. Від того, наскільки ефективно воно веде свою економічну діяльність в області оптимізації витрат, ціноутворення, маркетингових досліджень і, як наслідок, отримання прибутку, залежить, чи отримає підприємства додатковий капітал. А отже, чи зможе воно розвиватися і розширювати своє виробництво.
      
 2. Аналіз рентабельності показує ступінь привабливості конкретного підприємства для вкладення інвестором власних коштів. Зокрема, індекс рентабельності дозволяє визначити, який очікуваний дохід після реалізації товару принесуть інвестиції на кожну вкладену грошову одиницю (рубль, долар і пр.)
      
 3. Індекс рентабельності дорівнює відношенню наведеної вартості інвестованого проекту до інвестиційних витрат на його здійснення:
  PI = Σ CF_k / (1 + i) ^ k / INV, де:
  CF_k — грошовий потік підприємства в період часу k;
  i — ставка дисконтування;
  INV — обсяг інвестиційних коштів.
      
 4. Наведена вартість проекту — це чистий приведений дохід, що дорівнює різниці між наведеної вартості прогнозованого проекту та обсягом первинних вкладень. Цей показник сам по собі значущий для акціонерів, тому що відображає безпосереднє збільшення капіталу компанії. Має сенс говорити про рентабельність інвестицій, тільки якщо він має позитивне значення.
      
 5. Ставку дисконтування, як правило, приймають рівною ставкою рефінансування. Також її значення може бути дорівнює середньому показнику прибутковості на ринку з поправкою на можливий ризик (проблеми з реалізацією, інфляція тощо) Дисконтування — це розрахунок прогнозованої наведеної вартості проекту по формулі складних відсотків.
      
 6. Слід зауважити, що від’ємне значення наведеної вартості проекту необов’язково означає непривабливість проекту для інвестицій, а лише неправильний вибір ставки дисконтування. Досить змінити цю величину і розрахунок може дати інший результат. Це говорить про те, що необхідно ретельно проводити аналіз майбутніх інвестицій, щоб не упустити максимально можливий прибуток.
      
 7. Індекс рентабельності — це виражена у відсотках норма рентабельності:
  PI = P/100% + 1, де P — рентабельність інвестицій, позитивна величина.