Як розрахувати індекс

Як розрахувати індекс

Індекс — узагальнюючий відносний показник, що відображає зміну в часі параметрів, що характеризують те чи інше явище в порівнянні з базовим значенням, планом або прогнозом. Індекс є відносною величиною динаміки, темпу зростання, оскільки пов’язаний зі зміною в часі. Це інструмент аналізу, який використовується в статистиці для планування та управлінням виробництвом.

Інструкція

  1. Індекси класифікуються в залежності від об’єкта дослідження на індекси об’ємних або кількісних показників (продукція, кількість товарів, споживання матеріальних благ, надані послуги) та індекси якісних показників (індекс заробітної плати, споживчих цін, собівартості продукції). За ступенем охоплення врахованих елементів сукупності індекси підрозділяються на загальні, що характеризують все явище в цілому або всю сукупність, і індивідуальні, що відображають динаміку зміни окремих елементів явища. Крім того, залежно від того, що є базою порівняння, індекси можуть бути базовими, коли порівнюють з одним і тим же базовим періодом часу, і ланцюгові, коли порівняння проводиться з попереднім періодом.
  2. Для кожного індексу виділяють три елементи: індексований показник, співвідношення кількісних оцінок якого характеризує даний індекс; порівнюваний рівень — кількісний показник за досліджуваний період часу і базисний рівень — кількісний показник за еталонний, базисний період часу, з яким порівнюється досліджуваний період. Індекс за своєю суттю є коефіцієнтом.
  3. Індекси бувають двох основних видів — прості і аналітичні (агрегатні, загальні). Прості індекси відображають динаміку зміни досліджуваної ознаки без урахування його взаємозв’язку з іншими економічними, політичними, суспільними явищами. Розрахувати простий індекс (Ip) можна за формулою:

    Ip = P1 / P0,

    де: P1 — стан досліджуваної ознаки в період, що цікавить,

    P0 — стан досліджуваної ознаки в базовий або попередній період.
  4. Використовуйте індексний метод в економічному аналізі для оцінки відносної зміни будь-якого економічного явища або показника, для визначення впливу окремих факторів на зміну результативного показника, для оцінки впливу зміни структури явища на величину динамічної зміни цього економічного явища.