Як розрахувати капіталізацію

Як розрахувати капіталізацію

Капіталізація — це один з двох широко відомих підходів, які можуть бути використані для оцінки частки власності в компанії. Розрахувати капіталізацію можна тільки в тому випадку, якщо компанія досить стійка і її діяльність піддається прогнозуванню з розумною мірою вірогідності. Даний підхід дозволяє визначити власну вартість (очищену від боргів) капіталу акціонерів підприємства. Для цього величину грошового потоку (чистий прибуток) потрібно розділити на коефіцієнт капіталізації.

Вам знадобиться

Фінансовий звіт

Інструкція

  1. Підготуйте фінансовий звіт про діяльність компанії за певний період часу (як правило, мінімальний термін — 5 років).
  2. Скорегуйте дані відповідно до вимог GAAP (загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку) або для нормалізації звітності. Якщо виникне необхідність усунути вплив на ці дані недіючих або зайвих активів, вартість останніх слід розглянути в кроці 9. Визначте, чи треба з урахуванням дефіциту доходів скорегувати нормалізований показник доходу. За крок 9, в якості альтернативи, ідентифіковані бракуючі активи можна розглянути окремо.
  3. Щоб отримати показник скоригованого чистого прибутку, розрахуйте податки на нормалізований доход, визначений за крок 2.
  4. Якщо капіталізуються потік доходів є грошовим, вам буде потрібно додатково скоригувати показник, отриманий за крок три, щоб прийти до чистого грошового (валового) потоку доходів.
  5. Розрахуйте коефіцієнт капіталізації. Найпростіша формула для підприємства — розділити величину позикових коштів на обсяг власного капіталу.
  6. Визначте базу для капіталізації — найчастіше це останні 12 місяців або останній фінансовий рік.
  7. Розрахуйте робочу величину вартості підприємства, розділивши чистий прибуток або чистий (валовий) грошовий потік на коефіцієнт капіталізації.
  8. Для визначення правдоподібності отриманої величини проведіть перевірку на «здоровий глузд».
  9. Якщо на кроці 2 ви коректували фінансову звітність (щоб визначити вплив на оцінку підприємства зайвих або недіючих активів), потрібно визначити вартість цих активів і додати її до вартості, розрахованої на кроці 7. Якщо при нормалізаційне коригування фінансової звітності був врахований недолік активів, то нічого робити не потрібно, у противному випадку — розгляньте можливість зменшення вартості компанії на вартість відсутніх активів.
  10. Скорегуйте отриману на кроці 9 вартість з урахуванням знижки на неконтрольний характер пакета акцій, знижки за ліквідність або премії за контроль.