Як розрахувати коефіцієнт абсолютної ліквідності

Як розрахувати коефіцієнт абсолютної ліквідності

Абсолютна ліквідність підприємства підраховується на основі даних з бухгалтерського балансу і показує здатність компанії до дострокового погашення кредиторської заборгованості.

Вам знадобиться

- Бухгалтерський баланс підприємства.

Інструкція

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності — фінансовий показник, математично рівний відношенню обсягу готівки в касі або прирівняних до них інших активів (грошових коштів на розрахункових рахунках в банках і короткострокових грошових вкладень) до обсягу поточних пасивів. Поточні пасиви (або короткострокові зобов’язання) — це короткострокові пасиви за вирахуванням доходів майбутнього періоду і прогнозованих витрат. До поточних пасивів можна віднести позики, які можуть бути погашені протягом найближчого року, неоплачені вимоги (наприклад, постачальникам або до бюджету) та інші зобов’язання компанії.
  2. Це важливий показник фінансової стабільності компанії чи фірми, оскільки грошові кошти та аналогічні їм оборотні активи володіють високою ліквідністю.

    Формула для підрахунку коефіцієнта виглядає так:

    К_абсл = (ДС + КВ) / ТП, де ДС — грошові кошти, КВ — короткострокові фінансові вкладення, ТП — поточні пасиви.
  3. З точки зору розташування вихідних даних у бухгалтерському балансі (Форма 1) компанії формула виглядає наступним чином:

    К_абсл = (Строкі250 + 260) / (Строкі690 — 650 — 640).
  4. Вважається, що значення показника абсолютної ліквідності знаходиться в межах норми, якщо воно перевищує 0,2, тобто потенційно компанія кожен день може погасити 20% термінових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів. Відповідно, чим вище цей коефіцієнт, тим вище абсолютна ліквідність підприємства. Але з іншого боку, якщо показник занадто великий, це може означати, що капітал структурований нераціонально і дуже великий відсоток непрацюючих активів (коштів на розрахункових рахунках або в готівці).

Корисні поради

Коефіцієнт абсолютної ліквідності можна прорахувати в спеціальній бухгалтерській програмі, наприклад, від виробника 1С.