Як розрахувати коефіцієнт Джинні

Як розрахувати коефіцієнт Джинні

Даних про ВВП на душу населення і середньому доході населення держави може бути недостатньо для визначення його добробуту. Особливо це стосується випадків, коли в державі сильно розшарування між багатими і бідними. Коефіцієнт Джині дозволяє визначити ступінь цього розшарування і доповнити загальну картину добробуту громадян.

Вам знадобиться

формула Брауна, формула Джині

Інструкція

  1. Коефіцієнт Джині може приймати значення від 0 до 1. Також його можна виразити в процентах.

    Розрахувати коефіцієнт Джині можна за формулою Брауна: G = | 1-Σ (X {k}-X {k-1}) (Y {k}-Y {k +1}) |. У цій формулі G — коефіцієнт Джині, X {k} — кумулювати частка населення, Y {k} — частка доходу, яку в сукупності отримує X {k}. Σ — знак підсумовування. Підсумовування ведеться за індексом k від k = 1 до k = n, де n — число домогосподарств.
  2. Також коефіцієнт Джині можна розрахувати за формулою Джині: G = Σ (Σ | y {i}-y {j }|)/( 2 * (n ^ 2) * | | y | |), де y {k} — частка доходу домогосподарства в загальному доході, | | y | | — середнє арифметичне часткою доходу домогосподарств. Перший знак підсумовування веде підсумовування по індексу i від i = 1 до i = n, другий (в дужках) — по індексу j від j = 1 до j = n, де n — число домогосподарств, як і у формулі Брауна.
  3. Чим менше коефіцієнт Джині, тим менше розшарування серед вибраної групи. Розраховувати коефіцієнт Джині можна не тільки в рамках всієї держави. Наприклад, можна порахувати коефіцієнт Джині для різних груп населення — мешканців міста та села; працівників приватних та державних підприємств і.т.д.

    Коефіцієнт Джині для однієї сукупності може відрізнятися в залежності від умов розрахунку. Чим більше кількість (груп) квантилів, на які поділена сукупність при розрахунку, тим більше буде коефіцієнт Джині.

    Також важливо пам’ятати, що коефіцієнт Джині не враховує джерела доходу.