Як розрахувати коефіцієнт еластичності попиту

Як розрахувати коефіцієнт еластичності попиту

Чутливість ринку до зміни цін на товари, доходів споживачів і інших факторів ринкової кон’юнктури відбивається в показнику еластичності, яка характеризується спеціальним коефіцієнтом. Коефіцієнт еластичності попиту показує, наскільки в кількісному вираженні змінився обсяг попиту при зміні ринкового фактора на 1%.

Інструкція

  1. Ви повинні враховувати, що існує кілька показників еластичності попиту. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною відображає ступінь кількісної зміни попиту при збільшенні або зменшенні ціни на 1%. При цьому виділяють три варіанти еластичності. Нееластичний попит має місце у випадку, коли купується кількість товару збільшується меншими темпами, ніж зниження ціни. Еластичним вважається попит, коли зниження ціни на 1% веде до збільшення попиту більше, ніж на 1%. Якщо купується кількість товару зростає таким ж темпами, якими відбувається падіння ціни, то має місце попит одиничної еластичності.
  2. При аналізі еластичності ви можете розрахувати коефіцієнт еластичності попиту по доходу. Він визначається за аналогією з еластичністю попиту за ціною як ступінь кількісного зміни доходу споживачів на 1%. В силу того, що при збільшенні доходу можливість придбання товарів зростає, даний коефіцієнт має позитивну тенденцію. Якщо коефіцієнт еластичності попиту по доходу вкрай малий, то мова йде про товари першої необхідності, якщо ж навпаки, дуже великий — то про предмети розкоші.
  3. Крім того, існує коефіцієнт перехресної еластичності. Він характеризує ступінь зміни попиту на один товар при зміні ціни на інший товар на 1%. Даний показник може приймати як позитивне, так і негативне значення. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності більше нуля, то аналізовані товари є взаємозамінними, наприклад, макарони і картоплю. При збільшенні ціна на картоплю попит на макаронні вироби зростає. Якщо цей коефіцієнт приймає від’ємне значення, то мають місце взаємодоповнюючі товари, наприклад, автомобіль і бензин. При зростанні цін на бензин попит на машини значно скорочується. Якщо коефіцієнт еластичності дорівнює нулю, то товари є незалежними один від одного, і зміна ціни на один товар ніяк не впливає на обсяг попиту на інший.