Як розрахувати коефіцієнт інфляції

Як розрахувати коефіцієнт інфляції

Під інфляцією розуміється зростання цін і зниження купівельної спроможності грошей. Нормальним вважається рівень інфляції 3-3,5% в рік, в такій ситуації масштаби інфляції піддаються контролю. При аналізі її рівня використовується коефіцієнт інфляції.

Інструкція

  1. Коефіцієнт інфляції — це показник, який характеризує співвідношення цін попереднього і поточного періоду (року, кварталу, місяця). Даний показник має назву індексу інфляції або індексу цін і показує зміну вартості певного набору товарів і послуг. Коефіцієнт інфляції дає можливість оцінити інфляційні процеси в економіці.
  2. Ви можете розрахувати коефіцієнт інфляції самостійно. Для цього скористайтеся наступною формулою: Індекс інфляції = (Сума цін поточного періоду х Випуск продукції поточного періоду) / (Сума цін базового періоду х Випуск продукції базового періоду).
  3. Врахуйте, що коефіцієнт інфляції розраховується в централізованому порядку і опубліковується у ЗМІ. У нашій країні розрахунком даного показника інфляційних процесів займається Федеральна служба державної статистики. При цьому в розрахунки проводять щорічно, а в якості базового періоду вибирають грудень попереднього року. При розрахунку коефіцієнта інфляції за місяць в якості бази беруть місяць, що передує розрахунковому.
  4. При аналізі інфляції ви можете взяти до уваги стрижневий індекс цін. Він визначається без урахування цін на електроенергію і продукти харчування. Це пов’язано з тим, що зазначені компоненти можуть значно змінюватися від місяця до місяця, істотно спотворюючи значення основного індикатора.
  5. Коефіцієнт інфляції — це один з найбільш головних показників життя населення, адже підставою для його розрахунку служить споживчий кошик, що складається з безлічі товарів і послуг з фіксованими споживчими цінами. Індекс споживчих цін є виключно показником зміни цін, а не вартості життя, оскільки він не враховує змін у структурі поточного споживання населення.