Як розрахувати коефіцієнт маневреності

Як розрахувати коефіцієнт маневреності

Про фінансової стійкості підприємства можна зробити висновок, знаючи про ступінь його залежності від позикових коштів, про можливість маневрувати власним капіталом. Ця інформація важлива для власників компанії, її інвесторів, а також контрагентів (покупців готової продукції та постачальників сировини).

Інструкція

 1. При аналізі фінансової стійкості ви можете розрахувати коефіцієнт маневреності власного капіталу. Він характеризує частку джерел власних коштів підприємства, що знаходяться в мобільній формі. Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власного оборотного капіталу зайнята в обороті, а яка капіталізована. При цьому оборотним капіталом, що знаходиться в мобільній формі, підприємство може вільно маневрувати.
 2. Для розрахунку коефіцієнта маневреності використовуйте наступну формулу:

  Км = СОС / СК, де

  СОС — власні оборотні кошти;

  СК — власний капітал.

  Іншими словами, коефіцієнт маневреності є відношення власного оборотного капіталу підприємства до власних джерел фінансування його діяльності. Рекомендоване значення для даного показника — 0,5 і вище. Його величина залежить від виду діяльності підприємства. У фондомістких виробництвах його нормальний рівень, як правило, нижче, ніж в матеріаломістких.
 3. Величину власного капіталу ви можете побачити в III розділі пасиву бухгалтерського балансу. Що стосується обсягу власних оборотних коштів, то це розрахункова величина. Її ви можете знайти одним з следующіхспособов:

  1) СОС = СК — ВА, де

  СК — власний капітал підприємства;

  ВА — необоротні активи.

  2) СОС = ОА — КО, де

  ОА — оборотні активи;

  КО — короткострокові зобов’язання підприємства.

  Даний показник характеризує частку власного капіталу, що спрямовується на фінансування його поточної діяльності (формування поточних активів).
 4. Ви повинні враховувати, що в динаміці коефіцієнт маневреності має збільшуватися. Проте його різке зростання не є свідченням нормального розвитку підприємства. Це пов’язано з тим, що підвищення даного коефіцієнта можливо при зростанні власного оборотного капіталу або при зниженні власних джерел підприємства. А значить, різке збільшення даного показника автоматично викличе зменшення інших, наприклад, коефіцієнта автономії, що свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів.