Як розрахувати коефіцієнт платоспроможності

Як розрахувати коефіцієнт платоспроможності

Платоспроможність підприємства є його можливість своєчасно розраховуватися за взятими на себе зобов’язаннями та боргами в поточний момент часу, причому як за короткостроковими, так і довгостроковим. При аналізі платоспроможності активи розглядаються як забезпечення боргів фірми, тобто майно, після реалізації якого вона розплатиться за своїми зобов’язаннями.

Інструкція

  1. Говорячи про платоспроможність організації, мають на увазі її ліквідність, тобто можливість реалізації активів фірми і погашення боргів. Це більш широке і правильне уявлення платоспроможності. У більш вузькому сенсі платоспроможність — це наявність у підприємства грошових коштів, достатніх для того, щоб погасити поточну кредиторську заборгованість найближчим часом.
  2. При аналізі платоспроможності підприємства розраховуються три основні коефіцієнта. Перший з них — коефіцієнт поточної платоспроможності — дозволяє оцінити можливість організації погашати свої борги і показує, скільки оборотних коштів припадає на один рубль короткострокових зобов’язань. Нормативне значення для даного коефіцієнта — 2. Значення коефіцієнта нижче встановленого нормативу свідчить про наявність ризику невчасного розрахунку підприємства з погашення поточних зобов’язань.
  3. Коефіцієнт швидкої платоспроможності визначається як відношення суми дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів до короткострокових зобов’язань фірми. Тобто при розрахунку даного коефіцієнта з величини активів підприємства віднімаються запаси. І це цілком логічно: вони не тільки мають меншу ліквідність, але і в разі швидкої їх реалізації ціна продажу може бути нижче вартості їх виготовлення або придбання. Орієнтовне значення для даного коефіцієнта — 1.
  4. Найбільш жорстким критерієм платоспроможності підприємства є коефіцієнт абсолютної платоспроможності. Він розраховується як відношення грошових коштів до короткострокових зобов’язань фірми і показує, яка частина боргів може бути погашена негайно за рахунок наявних грошових коштів. Нормативне значення для цього коефіцієнта становить 0,25.