Як розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності

Як розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності

Під ліквідністю розуміється здатність окремих видів майнових цінностей звертатися в грошову форму без втрат своєї балансової вартості. Ліквідність забезпечує своєчасне покриття короткострокових зобов’язань поточними активами. Поточну ліквідність можна визначити зіставленням найбільш ліквідних коштів і бистрореалізуемих активів з найбільш терміновими зобов’язаннями і короткостроковими пасивами.

Вам знадобиться

Калькулятор, бухгалтерський баланс аналізованого підприємства (форма № 1)

Інструкція

 1. Знайдіть коефіцієнт поточної ліквідності — КТЛ, який обчислюється відношенням всіх поточних активів до короткострокових зобов’язань за формулою:

  КТЛ = (Д + ЦБ + ДЗ + МЗ) / КВ,

  де Д — грошові кошти в касі та на рахунках в банку;

  ЦБ — цінні папери (короткострокові фінансові вкладення);

  ДЗ — дебіторська заборгованість;

  МЗ — матеріальні запаси;

  КО — короткострокові зобов’язання (кредити, позики і кредиторська заборгованість).

  Або за формулою:

  КТЛ = ТА / КВ,

  де ТА — поточні активи (2-ий розділ балансу).
 2. За результатами обчислення встановіть нормативне значення даного показника, яка повинна бути не менше 2-х.

  Коефіцієнт поточної ліквідності показує платіжні можливості підприємства за умови не тільки погашення дебіторської заборгованості, але і при продажу в разі потреби матеріальних оборотних коштів.
 3. Якщо структура балансу за результатами обчислення задовільна, то в цьому випадку розрахувати коефіцієнт втрати платоспроможності на найближчі три місяці за формулою:

  КТЛ на кінець року + 3 / 12 * (КТЛ на кінець року — КТЛ на початок року) / 2,

  де КТЛ — коефіцієнт поточної ліквідності;

  3 — квартал (3 місяці);

  12 — рік (12 місяців).

  Нормативне значення повинно бути не менше 1.

Зверніть увагу

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається з міркування, що ліквідних коштів у підприємства повинно бути достатньо для виконання короткострокових зобов’язань.

Розрахунки необхідно здійснювати за станом на початок і кінець року для встановлення нормативного значення.

Корисні поради

Для погашення заборгованості із складу оборотних коштів реально можна використовувати лише готову продукцію, дебіторську заборгованість, надлишки запасів, грошові кошти, фінансові вкладення.