Як розрахувати коефіцієнт прибутковості

Як розрахувати коефіцієнт прибутковості

Прибутковість або рентабельність — це відносний показник економічної ефективності, який показує ступінь доцільності використання грошових, матеріальних, трудових, природних ресурсів. Цей показник, як правило, розраховується при проведенні аналізу фінансового стану підприємства і безпосередньо впливає на інвестиційну привабливість.

Інструкція

 1. Коефіцієнт прибутковості розрахуйте як співвідношення прибутку підприємства до своїх активів, які є ресурсів. Показник ви можете висловити і в прибутку від певної продукції на одиницю вкладених у її отримання коштів або в прибутку, який приносить із собою всяка отримана грошова одиниця. Для зручності і наочності використовуйте процентне вираження.
 2. Визначте прибутковість продажів. Цей показник виражає якість і правильність політики визначення цін компанією чи підприємством, а також показує здатність компанії контролювати власні витрати.

  Розрахуйте прибутковість продажів шляхом ділення чистого прибутку підприємства на обсяг виручки. Коефіцієнт прибутковості, який показує частину прибутку в кожної заробленої грошової одиниці, як правило, розраховується як відносини чистого прибутку після оподаткування за певний період часу до вираженого в грошах обсягом продажів за цей же період часу.
 3. Різні підходи до конкуренції і випускається або реалізованим лінійкам продукції утворюють великі розбіжності в показниках прибутковості продажів різних компаній. Необхідно врахувати, що навіть якщо показники виручки, витрат і прибутку до виплати податків у двох компаній будуть однаковими, прибутковість продажів може сильно відрізнятися через вплив кількості процентних виплат на кількість чистого прибутку.
 4. При аналізі діяльності потрібно вміти вираховувати і інші показники прибутковості підприємства. Наприклад, прибутковість активів розраховуйте як відношення операційних доходів до середнього за певний період розміром сумарних активів. Результат обчислень показує здатність активів компанії приносити прибуток.
 5. Прибутковість власного капіталу — відношення чистого прибутку від капіталовкладень до середнього за певний період розміром свого капіталу.

   Прибутковість інвестованого капіталу — відношення чистих операційних доходів до середнього за певний період своєму і позикового капіталу.

   Прибутковість продукції — це співвідношення чистого прибутку від продукції до повної її собівартості.

  Прибутковість основних засобів — відношення чистого прибутку до кількості основних засобів.