Як розрахувати коефіцієнт приросту

Як розрахувати коефіцієнт приросту

Коефіцієнти приросту населення — важливі показники для розрахунку демографічної статистики. Ці дані грунтуються на інформації, відображеної в регулярній перепису громадян, і показують природний чи механічний зростання населення країни.

Інструкція

  1. Величина приросту населення розраховується як різниця між двома показниками на початок і кінець розрахункового періоду. Коефіцієнтом приросту населення є величина, рівна відношенню приросту населення до середньорічної чисельності. Загальне число жителів країни є абсолютною величиною і носить тільки додатковий інформативний характер, як і інші загальні показники, наприклад, число народжених або число померлих.
  2. Коефіцієнти приросту є відносними величинами, вони не мають розмірності і застосовуються у порівняльному аналізі для виявлення загальної демографічної картини. Вони називаються відносними, бо виражають собою відношення, дріб однієї абсолютної величини до іншої.
  3. Загальний коефіцієнт приросту населення дорівнює сумі двох показників: природного і міграційного приросту коефіцієнтів. Природний приріст населення — це різниця між кількістю народжених і померлих людей за певний період. Для отримання коефіцієнта ця величина ділиться на середньорічну чисельність.
  4. Міграційний приріст — це різниця між кількістю прибулих в країну людей з інших країн і кількістю вибули на постійне місце проживання до іншої держави. Коефіцієнт міграційного приросту також називають механічним, він дорівнює відношенню описаної різниці до середньорічної чисельності населення.
  5. Середньорічна чисельність населення — умовно прийнята величина, яка дорівнює напівсумі чисельності населення на початок року і на кінець року. При цьому передбачається, що кількість жителів протягом року зростає рівномірно.
  6. Коефіцієнт природного приросту населення зазвичай виражається на 1000 осіб на рік і є найбільш показовою характеристикою темпів зростання населення.
  7. На основі загального коефіцієнта приросту населення прогнозується перспективна чисельність населення на майбутні періоди, яка передбачає збереження закономірностей росту, визначених на розрахунковому часовому проміжку.