Як розрахувати коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Як розрахувати коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Актив балансу представлений поточними і позаоборотними активами. Поточні активи — кошти, надані для короткострокового користування. Ці активи називаються оборотними, тому знаходяться в постійному обороті, змінюючи при цьому свою форму. Основним показником, що характеризує оборотні кошти, є коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними оборотними засобами. Він показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних коштів організації.

Вам знадобиться

бухгалтерський баланс аналізованого підприємства (форма № 1).

Інструкція

 1. Обчисліть наявність власних оборотних коштів (ВОК) шляхом ділення суми власного капіталу (розділ 3 балансу «Капітал і резерви») і вартістю необоротних активів (розділ 1 балансу):

  СОС = СК / ВА.
 2. Розрахуйте коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними оборотними засобами (Коб.сос.) За формулою:

  Коб.сос = СОС / Об.С.

  Нормативне значення коефіцієнта СОС повинно бути не менше 0,1. Збільшення цього показника в порівнянні з попереднім періодом свідчить про подальший розвиток діяльності підприємства.
 3. Розрахуйте коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами (Коб.мз) за формулою:

  Коб.мз. = СОС / МОЗ.

  Даний коефіцієнт показує, якою мірою матеріальні запаси покриті власними джерелами та його рекомендоване значення не менше 0,5.
 4. Розрахуйте коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км.ск) за формулою:

  Км.ск = СОС / СК.

  Даний коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу використовується для поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти. Високе значення даного показника позитивно характеризує фінансовий стан підприємства. Рекомендовані критерії 0,5-0,6. Коефіцієнт маневреності може мати і негативне значення, якщо весь власний капітал вкладено в основні фонди.
 5. Розрахуйте коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів (Км.сос). Даний коефіцієнт характеризує ту частину власних оборотних коштів, що знаходиться у формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквідність.

  Км.сос .= ДС / СОС.

  Зростання даного показника розглядається як позитивна тенденція. Значення показника встановлюється організацією самостійно і залежить від того, наскільки висока щоденна потреба у нього у вільних коштах.

Зверніть увагу

Стан оборотних коштів підприємства характеризують кілька показників: коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними оборотними засобами (Коб.сос.), Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами (Коб.мз), коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км.ск), коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів (Км.сос).

Корисні поради

Показники необхідно розраховувати на початок і кінець року для виявлення змін позитивних чи негативних для організації.