Як розрахувати коефіцієнти оборотності

Як розрахувати коефіцієнти оборотності

Коефіцієнти оборотності — це група показників фінансово-господарської діяльності підприємства, які характеризують її ділову активність, причому як в короткостроковому періоді, так і в довгостроковій перспективі. Вони дозволяють оцінити ефективність використання ресурсів фірми в співвідношенні з об’ємом одержуваної виручки.

Інструкція

  1. Найбільш часто при аналізі діяльності підприємства застосовують коефіцієнт оборотності активів, який розраховується, як співвідношення обсягу виручки, отриманої в ході роботи фірми за певний період (зазвичай 1 рік), до величини вартості активів. Даний показник дозволяє оцінити, скільки виручки справила кожна одиниця активів підприємства.
  2. Коефіцієнт оборотності активів розраховується також окремо за основними засобами (фондовіддача) і по оборотним. Низький рівень коефіцієнта оборотності основних засобів є показником незначного рівня продажів або занадто високої величини капітальних вкладень. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів свідчить про швидкість обороту засобів виробництва, що беруть участь в одному економічному циклі.
  3. Коефіцієнт оборотності запасів визначається як співвідношення величини собівартості продукції до середньорічної величини запасів. Чим вище даний коефіцієнт, тим ефективніше виробництво товарів підприємством і тим менше його потреба в оборотному капіталі.
  4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначається як відношення виторгу фірми і величини дебіторської заборгованості. Він показує, наскільки ефективно підприємство стягує кошти за поставлену продукцію з покупців. Зниження даного показника може свідчити про зростання неплатоспроможних клієнтів та появі простроченої дебіторської заборгованості.
  5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується аналогічним чином. Він вказує на своєчасність розрахунку фірми з постачальниками. Зниження даного коефіцієнта говорить про те, що у підприємства є проблеми по розрахунках з кредиторами. Однак іноді зниження цього показника може свідчити про більш вигідних умовах з постачальниками, наприклад, можливість виникнення відстрочених платежів.