Як розрахувати коефіцієнти рентабельності

Як розрахувати коефіцієнти рентабельності

Рентабельність — це найбільш значущий показник діяльності підприємства, що характеризує його результативність та економічну ефективність. Він показує рівень прибутковості фірми, виражений у відсотках. Рентабельність — це відносний показник. З його допомогою можна судити про результати діяльності підприємств, що мають однаковий прибуток.

Інструкція

  1. Рентабельність фірми характеризує ряд коефіцієнтів. Найбільш поширений — коефіцієнт рентабельності продажів. Він розраховується діленням суми чистого прибутку до загального обсягу продажів (виторгу). Однак даний коефіцієнт не дуже показовий. При ньому не враховується рівень витрат, які були необхідні для повчання результату. Тому він сильно варіюється в різних галузях.
  2. Найбільш точно відображає ефективність діяльності фірми коефіцієнт рентабельності продукції. Він визначається як частка чистого прибутку в загальному обсязі собівартості. Даний коефіцієнт показує, скільки чистого прибутку підприємство отримало на одну грошову одиницю витрат.
  3. Коефіцієнт рентабельності активів дає можливість визначити, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи. Він показує, скільки чистого прибутку отримано на кожну грошову одиницю активів фірми.
  4. Коефіцієнт рентабельності активів можна поділити на два види. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів, який розраховується діленням величини основних засобів на суму чистого прибутку, показує, наскільки ефективно фірма використовує довгострокові активи і як швидко вони окупаються. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів характеризує ефективність використання коштів, зайнятих в одному виробничому циклі.
  5. Показником, що має велике значення для інвесторів підприємства, є коефіцієнт рентабельності власного капіталу. Він розраховується як частка чистого прибутку в обсязі капіталу фірми і характеризує ефективність використання капіталу власниками підприємства.
  6. Найбільш важливим показником інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності компанії є коефіцієнт рентабельності інвестиції. Він визначається діленням обсягу чистого прибутку на суму довгострокових пасивів (власного капіталу і довгострокових зобов’язань).