Як розрахувати коефіцієнт автономії


 

Коефіцієнт автономії використовується при аналізі фінансової стійкості підприємства. Він показує частку власних коштів у загальній сумі активів підприємства. Даний показник характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства від зовнішніх кредиторів.Вам знадобиться

-бухгалтерський баланс підприємства;
-Калькулятор.

Інструкція

  1. Для отримання більш точних розрахунків необхідно в першу чергу скласти агрегований баланс на основі наявного бухгалтерського балансу. Таке перетворення всередині балансу не порушує структури активів і пасивів, воно дозволяє об’єднати статті за економічним змістом. Коефіцієнт автономії можна розрахувати і без складання укрупненої форми балансу. В цьому випадку можна взяти дані безпосередньо з форми № 1, при цьому бажано збільшити статтю «Капітал і резерви» на величину «Витрат майбутніх періодів».
  2. Використовуючи отримані дані, розраховується коефіцієнт автономії шляхом ділення величини власних коштів на сукупні активи підприємства.
  3. Власні кошти являють собою сукупність фінансових ресурсів підприємства, утворених за рахунок коштів засновників і результатів фінансової діяльності організації. У бухгалтерському балансі вони відображені в розділі «Капітал і Резерви», рядок 490. Так само знайти величину власних коштів можна за наступною формулою: Власні кошти = Пасив — Позиковий капітал. До позикового капіталу належать довгострокові і короткострокові зобов’язання.
  4. Сукупні активи відображають все майно підприємства, включаючи матеріальні та нематеріальні активи. Представляють собою підсумок активу бухгалтерського балансу і відображені в рядку 700.
  5. Коефіцієнт автономії вимірюється в частках. Нормативне критичне значення — 0,5-0,7. Доцільно оцінювати значення даного коефіцієнта в динаміці. Зростання коефіцієнта в динаміці вказує на стабільність діяльності підприємства, збільшення його незалежності щодо зовнішніх кредиторів. Найбільше значення цей показник має для інвесторів і кредиторів. Чим вище його значення, тим нижче ризик втрати вкладених ними коштів.

Зверніть увагу

При складанні агрегованого балансу необхідно бути уважним, підсумок активу завжди збігається з підсумком пасиву.