Як розрахувати коефіцієнт дисконтування


 

Дисконтування являє собою визначення вартості майбутніх грошових потоків у справжній момент часу. Коефіцієнт дисконтування показує, яку величину грошових коштів ми отримаємо з урахуванням фактору часу та ризиків. За допомогою нього ми перетворимо майбутню вартість у вартість на даний момент.Вам знадобиться

-калькулятор;
-Знання фінансового менеджменту

Інструкція

 1. Коефіцієнт дисконтування безпосередньо пов’язаний з факторами часу і доходів. Він є показником, що відображає співвідношення майбутніх доходів до їх поточної сучасної вартості. Цей коефіцієнт допомагає визначити, яким має бути відсоток збільшення доходів, щоб отримати бажаний результат у майбутньому. Дозволяє прогнозувати динаміку грошових потоків.
 2. Цей економічний показник використовується у всіх фінансових сферах. Він застосовується для визначення економічної ефективності проекту або діяльності конкретної організації. Розрахунок вартості капіталовкладень і витрат по бізнес-планам так само не обходиться без цього коефіцієнта. За допомогою нього порівнюють альтернативні варіанти, визначають який з них менш витратний в частині ресурсів та використання грошових коштів.
 3. Формула розрахунку має такий вигляд: kd = 1 / (1 + d) ^ n
  d = ставка дисконтування або норма дисконту;
  n = час або кількість періодів, протягом якого планується отримання доходу.
      
 4. Ставка дисконтування — це основний складовий елемент коефіцієнта дисконтування. Вона являє собою вартість залученого капіталу. Очікувана прибутковість, при якій інвестор готовий вкладати свої кошти в даний проект. Ставка дисконтування мінлива величина, на неї впливають численні фактори. У кожному окремо розглянутому випадку вони різні.
 5. При розрахунку в якості ставки можуть бути використані наступні варіанти: темп інфляції, прибутковість альтернативного проекту, вартість кредиту, ставка рефінансування середньозважена вартість капіталу, бажана прибутковість проекту, експертна оцінка, відсоток по депозитах і ін Норма дисконту обирається безпосередньо особою, що здійснює розрахунки по визначення поточної вартості.
 6. Коефіцієнт дисконтування завжди менше 1. Він визначає кількісну величину однієї грошової одиниці в майбутньому, при дотриманні умов розрахунку.

Зверніть увагу

Важливо правильно визначити ставку дисконтування, щоб наступні розрахунки були найбільш точними.