Як розрахувати коефіцієнт використання


 

В економічному аналізі діяльності підприємства використовують розрахунки коефіцієнтів, що характеризують ефективність виробництва. Так, наприклад, для оцінки завантаженості устаткування розраховується коефіцієнт його використання.Інструкція

 1. Виберіть для аналізу ефективності використання основний засіб (або їх групу) і параметри оцінки. Використання верстатів цеху можна оцінити за часом їх роботи або за обсягом виробленої продукції, використання вантажних автомобілів — за кількістю тонно — кілометрів перевезеного вантажу і т.д. Припустимо, необхідно розрахувати коефіцієнт використання устаткування ткацького цеху за місяць за часом їх роботи. У цеху десять верстатів, персонал працює у дві зміни по 12:00.
 2. Визначте плановий фонд робочого часу за аналізований період з урахуванням встановленого режиму роботи. Для його розрахунку можна використовувати виробничий табель-календар, якщо підприємство працює по п’ятиденному робочому тижні. Якщо на виробництві встановлені зміни, то плановий фонд робочого часу розраховується, виходячи із затверджених графіків змінності. У даному прикладі планова завантаження одного верстата за часом на місяць буде дорівнює: 30 днів на 24 години = 720 годин.
 3. Визначте число годин фактичної роботи ткацьких верстатів у цеху за період. Для цього вам знадобляться дані табелів обліку робочого часу. Знайдіть загальна кількість годин, відпрацьованих персоналом цеху. Нехай за місяць робочими ткацького цеху було відпрацьовано 6800 людино-годин, що відповідає фактичному часу роботи верстатів.
 4. Розрахуйте коефіцієнт використання устаткування ткацького цеху за формулою — Ки = (Фр / С) / Фп, де:
  Фр — фактична кількість відпрацьованого часу всіма верстатами, годину,
  С — кількість верстатів у цеху, шт,
  Фп — плановий фонд робочого часу, год.
  У даному прикладі коефіцієнт використання устаткування дорівнюватиме: 6 800/10/720 = 0,94. Отже, верстати ткацького цеху за місяць використовувалися на 94%. Решта 6% — це його простої. Аналогічно, можна розрахувати коефіцієнт використання будь-якого основного засобу (або їх групи) за Вас зацікавив період.
      

Зверніть увагу

Для підвищення ефективності використання обладнання необхідно знижувати час його простоїв. Для цього потрібно застосовувати якісну сировину, приділяти увагу підвищенню кваліфікації персоналу, замінювати зношене обладнання новим.