Як розрахувати коефіцієнт змінності


 

Для аналізу основних засобів, що знаходяться на балансі організації, розраховуються показники ефективності їх використання. Одним з них є коефіцієнт змінності. Цей показник характеризує кількість змін, відпрацьованих кожною одиницею обладнання за певний період часу.Вам знадобиться

Формула для розрахунку коефіцієнта змінності обладнання:
Ксм = Чс / Н
де Чс — фактично відпрацьований число верстатів (машино-змін) за добу;
Н — загальна кількість готівкових верстатів (машин).

Інструкція

  1. Підрахуйте фактично відпрацьований число верстатів за добу. Розгляньте наступний приклад підрахунку. Припустимо, у вашому цеху 10 одиниць обладнання. Робота ведеться у три зміни за добу (кожна зміна — 8:00). В першу зміну працювало 8 одиниць обладнання, в другу зміну — 9 одиниць, у третю зміну — 10 одиниць. Складіть три числа (8 +9 +10) = 27. Це число характеризує, скільки одиниць обладнання відпрацювало у вашому цеху у всіх змінах за добу.
  2. Вирахуйте коефіцієнт змінності за вищевказаною формулою. Поділіть фактично відпрацьований число верстатів за добу на загальну кількість верстатів в цеху. В нашому прикладі — це 10 одиниць обладнання. Отже, розділивши число 27 на 10 одержимо коефіцієнт змінності, що дорівнює 2,7. Максимальний коефіцієнт завантаження обладнання при тризмінному графіку дорівнює 3. У нашому прикладі обладнання завантажено не повністю, невикористані резерви цеху склали 30% (тобто, 3 — 2,7 = 0,3 * 100% = 30%). Аналогічно розраховуються коефіцієнти змінності устаткування в середньому за місяць, за рік.
  3. Проаналізуйте отримані результати, розрахувавши коефіцієнти змінності за різні періоди. Перегляньте тенденцію у змінах коефіцієнта. Його підвищення свідчить про більш повне використання виробничого устаткування без додаткових капітальних вкладень. Якщо коефіцієнт змінності має тенденцію до зниження, знайдіть причини неповного завантаження верстатів, прийміть заходи до усунення цих причин, прорахуйте можливості більш повного використання обладнання вашого підприємства.

Корисні поради

Для підвищення ефективності використання виробничого обладнання необхідно поліпшувати рівень організації праці робітників, підвищувати їх спеціалізацію і, звичайно, не допускати простоїв у роботі верстатів.