Як розрахувати коефіцієнт зносу


 

Підприємства, здійснюючи комерційну діяльність, постійно набувають об’єкти основних засобів різного терміну використання. До них відносяться будівлі і споруди, верстати, механізми та інше. Але будь-яке обладнання схильне моральному і матеріальному старіння. Щоб грамотно його визначити, вводиться коефіцієнт зносу.Вам знадобиться

Дані про первісну вартість основних засобів, норма амортизаційних відрахувань.

Інструкція

  1. Перш за все необхідно з’ясувати, яка була первісна вартість придбаного об’єкта основних засобів. Ці дані можна підкреслити з первинних документів. Це рахунки-фактури, чеки, накладні та інше.
  2. Далі необхідно розібратися з нормою амортизації. Під цим поняттям мається на увазі заздалегідь встановлений відсоток, який списується з первісної вартості об’єкта з метою відшкодування його зносу. Приміром, вартість автомобіля складає 800 000 рублів, а строк його корисного використання 10 років. Нехай його ціна — це 100%, тоді норма амортизації у відсотках становитиме 100% / 10 років = 10% (в абсолютному обчисленні 80000 руб).
  3. Тепер, розібравшись з необхідними даними, можна розрахувати коефіцієнт зносу, який визначається як відношення суми амортизаційних відрахувань за період його використання до первісної вартості об’єкта основних засобів. Для наочності можна продовжити розгляд прикладу з автомобілем. Припустимо, що він експлуатується вже 6 років. Значить кількість амортизаційних відрахувань за цей період складе 6 * 80000 = 480000 руб. Коефіцієнт зносу складе:
    480000/800000 = 0.6

Зверніть увагу

Даний вище спосіб обчислення суми амортизації називається лінійним. Він має на увазі рівномірний списання вартості об’єкта за період його використання.

Існує ще один дозволений в податковому обліку метод, який називається нелінійним. Застосовуючи його, підприємство списує норму амортизації не з первісної вартості, а з залишкової. Приміром, є верстат вартістю 60000 руб, щомісячна норма амортизації становить 5%. Тоді списання вартості буде відбуватися так:
1 місяць: 60000 — 5% = 57 000 руб;
2 місяць: 57000 — 5% = 54 150 руб;
3 місяць: 54150 — 5% = 51442.5 руб
і т.д.

Кожна російська компанія сама вільна вибирати, який метод для обчислення амортизації застосовувати.