Як розрахувати комерційні витрати


 

До комерційних витрат відносяться витрати підприємства на відвантаження та реалізацію товарів. При цьому їх розрахунок і порядок визнання залежить не тільки від виду діяльності компанії, але і від облікової політики. У зв’язку з цим існує кілька варіантів обліку подібних витрат у собівартості продукції.Інструкція

  1. Визначте комерційні витрати підприємства, яке здійснює промислову діяльність. До них відносяться витрати на: упаковку і затарювання виробів на складах; доставку продукції на станції відправлення; навантаження в автомобілі, вагони, судна та інші транспортні засоби; комісійні збори посередницьких фірм; представницькі витрати; рекламу та інші аналогічні потреби компанії.
  2. Складіть список комерційних витрат підприємства, яке займається торгівельною діяльністю. У цьому випадку враховуються витрати на оплату праці, перевезення товару, оренду, утримання приміщень, зберігання продукції, реклами, представницькі та інші витрати фірми.
  3. Відобразіть комерційні витрати організації, зайнятої в переробці та заготівлі сільськогосподарської продукції. До них відносять общезаготовітельние витрати, витрати на утримання приймалень та заготівельних пунктів, а також на утримання птиці і худоби на базах.
  4. Враховуйте всі комерційні витрати на дебеті рахунку 44 «Витрати на продаж» в кореспонденції з рахунком 10 «Матеріали», рахунком 11 «Тварини на вирощуванні», рахунком 45 «Товари відвантажені», рахунком 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» та інше. Накопичені суми списуються на дебет рахунку 90 «Продажі» повністю або пропорційно обсягу реалізованих товарів.
  5. Сформуйте і затвердите облікову політику підприємства з розрахунку і відображенню комерційних витрат. Варто відзначити, що якщо дані витрати визнаються не повною мірою, то підприємство зобов’язане розподілити їх за певними видами витрат, які встановлюються інструкцією із застосування плану рахунків.
  6. Розрахуйте комерційні витрати як оборот дебету субрахунка 90 «Собівартість продажів» і кредиту рахунки 44. Відобразіть результат в рядку 030 звіту про прибутки і збитки за формою 2.