Як розрахувати кредитний портфель


 

Кредитний портфель на увазі під собою сукупність залишків суми заборгованості основного боргу за кредитними активних операціях на якусь певну дату. У свою чергу, з якістю і структурою кредитного портфеля взаємопов’язані всі основні ризики.Інструкція

  1. Розрахуйте валовий кредитний портфель. Його можна визначити шляхом підсумовування пролонгованої, термінової, простроченої заборгованості, яка є по всіх кредитних активних операціях.
  2. Розділіть кредитний портфель за типами клієнтури на міжбанківський і клієнтський. Міжбанківський кредитний портфель на увазі під собою суму кредитних вкладень, які зберігаються в інших банках на певну дату. Кредитний клієнтський портфель повинен включати в себе суму кредитної заборгованості інших клієнтів — комерційних державних підприємств, фізичних осіб, приватного сектора, фінансових небанківських організацій.
  3. Визначте значення чистого кредитного портфеля. Його можна розрахувати у вигляді різниці між валовим портфелем та сумою резервів, спрямованих на покриття всіляких збитків за різними кредитними операціями. Дана величина являє собою розмір кредитних вкладень, який реально може бути повернений банку на розглянуту дату.
        
  4. Порахуйте розмір кредитного портфеля, зваженого на ризик. Тут необхідно враховувати різні критерії, основними з яких є: хто є контрагентом по кредитній угоді, чи є у нього зовнішня рейтингова оцінка, спосіб забезпечення виконання зобов’язань за чинним кредитним договором. По кожній конкретній групі кредитного ризику із залишку заборгованості віднімається величина резерву на покриття всіляких збитків, створеного по даній групі. Потім отриману суму потрібно коригувати на встановлену ступінь ризику. При цьому сума отриманих підсумкових значень за всіма наявними групами кредитного ризику і буде представляти собою значення кредитного портфеля, зваженого на ризик.
  5. Зверніть увагу на те, що кредитний портфель повинен включати в себе всі різновиди кредитів, що надаються клієнтам (фізичним і юридичним особам) і аналогічні цим інші операції (виконані банківські гарантії, облік товарних векселів, овердрафти, факторинг).