Як розрахувати кредиторську заборгованість

Як розрахувати кредиторську заборгованість

Залучення позикового капіталу завжди призводить до необхідності оцінки і розрахунку ефективності вибраного способу фінансування. Висока частка заборгованості впливає на зниження фінансової стійкості і платоспроможності організації, однак якщо ця заборгованість утворилася внаслідок взаємин постачальника та підрядника, то це дає можливість організації користуватися грошима той час, поки є борги, не оплачуючи відсотки. Це набагато вигідніше, ніж оформлення кредиту в банку.

Вам знадобиться

- Складання бюджету;
- Проведення аналізу.

Інструкція

  1. Безліч різних факторів впливають на величину активів і пасивів підприємства. Безпосередній вплив на кредиторську заборгованість мають: зміна прибутку і виручки від реалізації; зміна цін на продукцію, послуги та матеріали; зміна розрахунків з дебіторами.

    Ефективне управління кредиторською заборгованістю підприємства можливе тільки у разі розробки системи коефіцієнтів, які характеризують оцінку відносин з кредиторами підприємства, а також складання бюджету. Оптимізувати заборгованість можна за допомогою аналізу відповідності фактичних показників і аналізу причин виниклих відхилень.
  2. Також слід розробити комплекс заходів, щоб привести кредиторську заборгованість у відповідність із планом. Коефіцієнт залежності організації від кредиторської заборгованості обчислюється, як співвідношення загальної суми позикових коштів до суми активів підприємства і показує, наскільки активи організації сформовані за рахунок кредиторської заборгованості.
  3. Баланс заборгованості визначається як співвідношення суми кредиторської заборгованості до дебіторської, і складається з урахуванням термінів обох видів заборгованостей. Бажаний рівень співвідношення залежить від стратегії підприємства, яка може бути помірною, агресивною або консервативною.
  4. Розрахунок кредиторської заборгованості проводиться з урахуванням даних по простроченій заборгованості. Потрібно уточнити у боржників, як і коли вони планують погасити борги. Перевірити, не змінювався склад постачальників і умови взаєморозрахунків, які зазвичай призводять до уповільнення або прискорення оборотності кредиторської заборгованості.
  5. Уточнити, чи не є прострочена заборгованість перед позабюджетними та бюджетними фондами. У сукупності ці дані покажуть повну картину кредиторської заборгованості підприємства. Крім того, бажано перевірити стан запасів підприємства на наявність нестачі або надлишку запасів у порівнянні з необхідною потребою і усунути їх у плановому періоді.
  6. Підприємство зобов’язане погашати кредиторську заборгованість, незважаючи на те, чи отримує вчасно грошові кошти від своїх боржників. Проводити аналіз по покупцям і постачальникам слід окремо, а також необхідно розділити заборгованість, яка з’явилася в останньому місяці і заборгованість, що знаходиться без руху протягом півріччя.
  7. Треба взяти розрахунки з покупцями і подивитися яка сума із загального боргу не погашалася протягом 6 місяців, крім того, їм, можливо, проводилися відвантаження виробленої продукції в недавньому часі. Все це слід врахувати. Огляд даних скаже про те, що по таким підприємствам необхідно складати акти звірки і акти взаємозаліку.

Зверніть увагу

Кредиторська заборгованість розглядається як тимчасові кошти, залучені в оборот, і розраховувати її необхідно безпосередньо по контрагентах.

Корисні поради

Резерви, капітал, довгострокові пасиви і короткострокова кредиторська заборгованість часто змінюється, однак можна збільшувати резерви і капітал за рахунок спрямування прибутку, яка отримана в плановому періоді.