Як розрахувати курсову різницю

Як розрахувати курсову різницю

Як показує аудиторська практика, при розрахунку курсової різниці у працівників бухгалтерії виникає чимало труднощів. А між тим, порядок її визначення чітко регламентований ПБУ 3 / 2006 «Облік активів і зобов’язань, вартість яких виражена в іноземній валюті».

Інструкція

 1. Пам’ятайте, що курсова різниця — це різниця між рублевої оцінкою майна або зобов’язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, на дату виконання зобов’язань або на кінець звітного періоду і рубльової оцінкою цього ж майна на дату прийняття його до бухгалтерського обліку. Згідно, законодавству перерахунку підлягають грошові кошти на рахунках, у касі, платіжні та грошові документи, цінні папери, крім акцій, а також кошти в розрахунках.
 2. Як дати здійснення операції ви можете вважати:

  - За касовими операціями — дату оприбуткування грошей в касу і видачі з неї,

  - За операціями на рахунках у банку — дату надходження коштів на рахунок і вибуття з рахунку,

  - По доходах і видатках — дату їх визнання,

  - По витратах на службові відрядження за кордон — дату затвердження авансового звіту,

  - По вкладеннях у необоротні активи — дату, на яку визнається вартість їх формування.
 3. Для відображення курсової різниці ви повинні використовувати рахунок 91 «Інші доходи і витрати». Для цілей податкового обліку ці суми відносяться до позареалізаційних доходів і витрат, отже, негативна курсова різниця зменшує базу оподаткування з податку на прибуток, позитивна — збільшує.
 4. Розрахунок курсової різниці ви можете робити одним з двох методів: «від зворотного»

  або від різниці курсів. При розрахунку першим методом виходять з того, що на будь-яку дату карбованцеве покриття одно курсу іноземної валюти Центрального банку (ЦБ), помноженого на сальдо за рахунком в іноземній валюті. Для цього визначте сальдо рахунку в іноземній валюті, помножте його на курс валюти, встановлений ЦБ. Ви знайдете величину валютного покриття. Потім з рублевого покриття на поточну дату відніміть сальдо рахунку (в рублях), тобто карбованцеве покриття на попередню дату. Отримана сума і буде відображати величину курсової різниці.
 5. При розрахунку курсової різниці другим методом використовуйте формулу:

  КР = (КЦБ (тд) — КЦБ (ПРР)) х С (ів), де

  КЦБ (тд) — курс валюти ЦБ на поточну дату,

  КЦБ (ПРР) — курс валюти ЦБ на попередню дату,

  С (ів) — сальдо по рахунку в іноземній валюті.