Як розрахувати кут

Як розрахувати кут

Кутом в геометрії називається фігура на площині, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Промені називаються сторонами кута, а точка — вершиною кута. Будь-який кут має градусну міру. Виміряти кут можна, або безпосередньо, використовуючи наприклад транспортир, або скориставшись відповідними геометричними співвідношеннями. Одним із способів обчислення величини кута без використання транспортира є визначення його через співвідношення катетів прямокутного трикутника.

Інструкція

  1. Нехай стоїть завдання визначити градусну міру деякого кута ∠ α з вершиною в точці A.
  2. Відкладемо на стороні кута ∠ α відрізок довільної довжини AC. Через точку C проведемо пряму перпендикулярну прямий AC, перетин цієї прямої з другою стороною кута позначимо точкою B. Таким чином, кут ∠ α добудовується до прямокутного трикутника ΔABC.
  3. Тепер скориставшись тригонометричним співвідношенням катетів у прямокутному трикутнику отримаємо

    tg ∠ α = BC / AC,

    градусну міру кута ∠ α можна дізнатися, звернувшись до таблиці тангенсів або, використовую калькулятор з функцією «tg».