Як розрахувати ліквідність балансу

Як розрахувати ліквідність балансу

Ліквідність — це показник надійності підприємства, ступеня його платоспроможності. Відповідно, чим вище ліквідність, тим більше довіри викликає компанія.

Вам знадобиться

Баланс підприємства

Інструкція

  1. Для визначення показників ліквідності підприємства використовуються дані з бухгалтерської звітності. Ліквідність — це номінальна здатність компанії погасити поточну заборгованість тільки за рахунок оборотних активів. Розрізняють поточну, швидку і абсолютну ліквідність.
  2. Поточна ліквідність (коефіцієнт покриття) — це відношення обсягу оборотних активів ОА за вирахуванням довгострокової дебіторської заборгованості ДЗ і заборгованості засновників компанії за внеском до статутного капіталу зук до поточних пасивів ТП (короткострокових зобов’язань). Для підрахунку використовуйте наступну формулу: К1 = (ОА — ДЗ — Зук) / ТП, де К1 — коефіцієнт поточної ліквідності. Дані візьміть з бухгалтерського балансу, форма 1: К1 = (строкі290 — 230 — 220) / (строкі690 — 650 — 640)
  3. Вважається, що поточна ліквідність знаходиться в межах норми, якщо значення показника коливається в проміжку від 1,5 до 2,5 (в залежності від галузі підприємства). Якщо коефіцієнт менше 1, то фінансові можливості компанії нестабільні, існує високий фінансовий ризик.
  4. Швидка ліквідність — можливість термінового погашення боргів в екстреній ситуації за рахунок високоліквідних поточних активів (короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів та ін.) Математично це відношення обсягу поточних активів з високою ліквідністю ТА за вирахуванням матеріально-виробничих запасів МПЗ до поточних пасивів ТП. Використовуйте формулу: К2 = (ТА — МПЗ) / ТП.

    К2 = (строкі240 + 250 + 260) / (строкі690 — 650 — 640).
  5. Абсолютна ліквідність — погашення за рахунок тільки вільних грошових коштів або прирівняних до них активів. Коефіцієнт дорівнює відношенню суми грошових коштів ДС і короткострокових вкладень КВ до поточних пасивів ТП. Використовуйте формулу К3 = (ДС + КВ) / ТП. К3 = (строкі260 + 250) / (строкі690 — 650 — 640). Вважається, що значення показника знаходиться в межах норми, якщо воно більше 0,2, тобто 20%.

Корисні поради

Існують комп’ютерні програми для підрахунку та аналізу значень показників ліквідності, наприклад, 1С.