Як розрахувати ліквідність підприємства

Як розрахувати ліквідність підприємства

Платоспроможність підприємств перш за все оцінюється інвесторами на підставі значень ліквідності. У широкому сенсі під ліквідністю розуміють час, який підприємству потрібно для перетворення активів у гроші. Розраховують ліквідність шляхом порівняння засобів по активу з короткостроковими зобов’язаннями. Проте для точного розрахунку існують конкретні формули.

Інструкція

 1. Для оцінки ліквідності підприємства потрібно розділити активи і пасиви організації на певні групи.

  Активи ділять на 4 групи:

  - А1 — всі активи, які можна назвати абсолютно ліквідними (готівка, рахунки в банках і короткострокові вкладення);

  - А2 — активи, які можна швидко реалізувати (відвантажена і готова продукція, а також дебіторська заборгованість);

  - А3 — сировина, виробничі запаси і напівфабрикати — все те, що потребує досить великого часу для перетворення на готівку;

  - А4 — важкореалізоване активи (основні засоби, незавершені проекти з будівництва, а також всі довгострокові фінансові вкладення організації).

  Пасиви, аналогічно активів, також поділяються на 4 групи:

  - П1 — термінові зобов’язання, наприклад, кредити, за якими настали строки повернення;

  - П2 — зобов’язання середньої терміновості — позики та короткострокові кредити;

  - П3 — довгострокові кредити;

  - П4 — капітал, який завжди знаходиться в розпорядженні організації.
 2. Починають аналіз ліквідності підприємства з перевірки балансу. Баланс організації може вважатися абсолютно ліквідним, лише якщо справедливі всі 4 наступних нерівності:

  1. А1> П1;

  2. А2> П2;

  3. А3> П3;

  4. А4
 3. Розраховується показник (поточна ліквідність) який говорить про позитивну платоспроможності організації найближчим до моменту розгляду час:

  ТЛ (поточна ліквідність) = Σ (А1, А2) — Σ (П1, П2).
 4. Оцінюється перспективна ліквідність підприємства на основі майбутніх платежів і надходжень.

  ПЛ (перспективна ліквідність) = А3 — П3.
 5. Визначаються коефіцієнти, що дозволяють судити про платоспроможність організації на поточний момент, а також в найближчій і подальшій перспективі.

  КТЛ (коефіцієнт поточної ліквідності) = Σ (А1, А2, А3) / Σ (П1, П2)

  Цей коефіцієнт говорить про те, якою мірою наявні зобов’язання забезпечуються активами організації. У випадках, коли його значення менше 1, говорять про перевищення зобов’язань над активами.

  КБЛ (коефіцієнт швидкої ліквідності) = Σ (А1, А2) / Σ (П1, П2)

  Така оцінка ліквідності підприємства дозволяє судити про те, яку частину зобов’язань організація здатна виконати в критичному положенні, коли немає можливості продавати запаси. Економісти радять підтримувати цей параметр більшим, ніж значення в 0,8.

  Кал (коефіцієнт абсолютної ліквідності) = А1 / Σ (П1, П2)

  Цей параметр говорить про те, яку частину заборгованості фірма здатна найближчим часом погасити. Величина коефіцієнта не повинна падати нижче значення в 0,2.