Як розрахувати ліміт каси

Як розрахувати ліміт каси

Ліміт каси — це максимальна сума готівкових грошей, яку організація може залишати у своїй касі після закінчення робочого дня. Ліміт залишку каси встановлюється раз на рік на основі розрахунку підприємства і затверджується банком, який обслуговує фірму. Питання регулюється Положенням ЦБ РФ від 05.01.1998г. № 14-П «Про правила організації готівкового грошового обігу на території РФ».

Інструкція

  1. Візьміть бланк форми № 0408020 в 2-х примірниках. Він призначений для внесення даних розрахунку ліміту залишку каси і оформлення дозволу на витрачання готівки з виручки, що надходить до каси фірми. Впишіть назву фірми, номер розрахункового рахунку та найменування банку, в який ви подаєте розрахунок.
  2. Усі суми заповнюйте в тис. рублів. В полі «Готівково-грошова виручка за останні 3 місяці» вкажіть фактичні надходження в касу за вказаний період. Якщо мали місце різкі зміни обсягу виручки, то приведіть дані за останній місяць. Для підприємств, які тільки починають роботу з касою, вкажіть очікувану суму на найближчий місяць. Якщо немає надходжень готівки до каси, то поставте прочерк.
  3. Загальну зазначену суму виручки розділіть на кількість робочих днів за розрахунковий період. Впишіть отримане число в поле «Середньоденна виручка». Суму середньоденної виручки розділіть на кількість робочих годин на день. Результат занесіть в полі «Середньогодинна виручка».
  4. Підрахуйте фактичну суму готівкових витрат з каси підприємства за останні 3 місяці. Врахуйте, що в розрахунок не включаються суми зарплат і виплат соціального призначення. Аналогічно п.1, при різких змінах обсягів, вкажіть дані за останній місяць, а для новостворюваних фірм — заплановану суму. Розрахуйте і заповніть середньоденної витрата.
  5. Вкажіть строки, в які ви плануєте здавати виручку (щоденно, на наступний день, раз на кілька днів). Термін повинен бути обгрунтований, для цього заповнюються поля «Годинник роботи підприємства» та «Час здачі виручки». Якщо підприємство працює до 18.00 або 19.00, зазвичай встановлюється термін здачі щодня. Якщо організація працює допізна, а в банку немає вечірньої каси або послуги вечірньої інкасації, то встановлюється термін «на наступний день». Для організацій, розташованих далеко від банків (наприклад, в селах), встановлюється термін здачі «1 раз на __ днів» і ліміт залишку каси дорівнює кільком середньоденна виручка.
  6. Обгрунтована сума ліміту — це різниця між середньоденним надходженням і витратою. Виходячи з розрахунків, заповніть поле «потрібну суму ліміту». Можна поставити суму трохи більшу, ніж розрахункова, зазвичай банки погоджуються на невеликий запас. Якщо надходжень немає, то встановлюється сума, рівна середньоденного витраті.
  7. У даному бланку також передбачено поле для цілей, на які дозволено витрачати готівкову виручку з каси підприємства. Заповніть його, виходячи з реальних потреб видачі коштів з каси.
  8. Підпишіть обидва примірники розрахунку у керівника підприємства і головного бухгалтера і віднесіть в банк на затвердження. Банк впише свій «вердикт» в полі «Рішення установи банку», де зафіксує встановлену суму ліміту залишку каси і дозволені цілі витрачання виручки. Якщо підприємство працює з кількома банками, то розрахунок можна затвердити в будь-якому з них, а після відправити повідомлення про встановлений ліміт в інші банки.

Зверніть увагу

Якщо підприємство не погодило ліміт залишку з банком, то ліміт вважається рівним нулю, тобто на кінець робочого дня в касі не повинно залишатися грошей. Будь решта суми буде вважатися понадлімітною, що тягне за собою накладення штрафних санкцій.

Корисні поради

Якщо є необхідність переглянути ліміт залишку каси протягом року, то підприємство може подати заяву до банку з обгрунтуванням такої необхідності і новим розрахунком.