Як розрахувати масову частку речовини

Як розрахувати масову частку речовини

Масова частка речовини — це відношення маси певної речовини до маси суміші або розчину, в якому знаходиться дана речовина. Виражається в частках одиниці або у відсотках.

Інструкція

  1. Масова частка речовини знаходиться за формулою: w = m (в) / m (см), де w — масова частка речовини, m (в) — маса речовини, m (см) — маса суміші. Якщо ж речовина розчинено, то формула виглядає так: w = m (в) / m (розчину), де m (розчину) — маса розчину. Масу розчину при необхідності теж можна знайти: m (розчину) = m (у) + m (р-ля), де m (р-ля) — маса розчинника. При бажанні масову частку можна помножити на 100%.
  2. Якщо в умові задачі не дано значення маси, то його можна розрахувати за допомогою декількох формул, вибрати потрібну допоможуть величини дані в умові. Перша формула для знаходження маси: m = V * p, де m — маса, V — об’єм, p — щільність. Наступна формула виглядає так: m = n * M, де m — маса, n — кількість речовини, M — молярна маса. Молярна маса в свою чергу складається з атомних мас елементів, що входять до складу речовини.
  3. Для кращого розуміння даного матеріалу вирішимо завдання. Суміш мідних і магнієвих тирси масою 1,5 г обробили надлишком сірчаної кислоти. У результаті реакції виділився водень об’ємом 0,56 Л (нормальні умови). Обчисліть масову частку міді в суміші.

    У цьому завданні проходить реакція, записуємо її рівняння. З двох речовин з надлишком соляної кислоти взаємодіє тільки магній: Mg + 2HCl = MgCl2 + H2. Щоб знайти масову частку міді в суміші, необхідно підставити значення в наступну формулу: w (Cu) = m (Cu) / m (см). Маса суміші дана, знайдемо масу міді: m (Cu) = m (см) — m (Mg). Шукаємо масу магнію: m (Mg) = n (Mg) * M (Mg). Знайти кількість речовини магнію допоможе рівняння реакції. Знаходимо кількість речовини водню: n = V / Vm = 0,56 / 22,4 = 0,025 моль. За рівняння видно, що n (H2) = n (Mg) = 0,025 моль. Розраховуємо масу магнію, знаючи що молярна маса магнію дорівнює 24 г / моль: m (Mg) = 0,025 * 24 = 0,6 г. Знаходимо масу міді: m (Cu) = 1,5 — 0,6 = 0,9 г . Залишилось обчислити масову частку: w (Cu) = 0,9 / 1,5 = 0,6 або 60%.

Зверніть увагу

Масова частка не може бути більше одиниці або, якщо вона виражається у відсотках, більше 100%.

Джерела