Як розрахувати масу води


 

Вода — просте і в той же час незамінне в природі речовина, вважається універсальним розчинником, який є основою для багатьох розчинів. Для правильного їх приготування із заданою концентрацією необхідно вміти обчислювати масу води.Вам знадобиться

— таблиця Д.І. Менделєєва;
- Калькулятор.

Інструкція

 1. Приклад № 1. Обчисліть масу води, якщо маса розчиненої речовини — хлориду натрію (NaCl) становить 20 г, а масова частка (NaCl) дорівнює 10%.

  Для вирішення необхідно скористатися формулою, яка застосовується для розрахунків по теме «Розчини».
  W = m (розчиненої речовини) / m (розчину) х 100%
  W — масова частка розчиненої речовини,%

  Виведіть з цієї формули m (розчину). Отже:
  m (розчину) = m (розчиненої речовини) / W х 100%

  Підставте значення, які дані по умові завдання:
  m (розчину NaCl) = 20 г / 10% х 100% = 200 г

  Будь розчин складається з розчиненої речовини і води. Отже, маючи масу всього розчину (200 г) і масу розчиненої речовини (10 г) можна обчислити масу води:
  m (води) = m (розчину) — m (розчиненого речовини)
  m (води) = 200 г — 10 г = 190 г
  Відповідь: m (води) = 190 г
    


 2. Іноді в умові може бути дана не маса речовини, а обсяг. У цьому випадку знадобиться формула, яка об’єднує такі параметри, як маса, щільність і об’єм.

  Приклад № 2. Обчисліть масу води, якщо відомо, що її обсяг 500 мл, а щільність 1 г / мл.

  Щоб запам’ятати і правильно використовувати формулу, що зв’язує масу, щільність і обсяг, досить застосувати нехитрий прийом. Якщо у щільності одиниця виміру г / мл, отже, щоб її знайти треба масу (г) розділити на обсяг (мл).
  р = m / V

  Тепер з цієї формули виведіть масу, яку необхідно обчислити. Отже:
  m = р х V

  Підставте зазначені в умові значення:
  m (води) = 1 г / мл х 500 мл = 500 г
  Відповідь: m (води) = 500 г
    


 3. Приклад № 3. Обчисліть масу води, якщо відомо, що кількість речовини води 3 моль.

  Для вирішення завдання спочатку обчисліть молярну масу води, яка буде чисельно збігатися з відносною молекулярною масою. Зробити це можна, користуючись періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.
  Mr (H2O) = 2Ar (H) + Ar (O).
  2Ar (H) = 1 х 2 = 2
  Ar (O) = 16
  Mr (H2O) = 2 + 16 = 18
  M (H2O) = 18 х 1 г / моль = 18 г / моль

  Далі скористайтеся формулою, яка пов’язує кількість речовини (n), масу (m) і молярну масу (M):
  n = m / M

  виведіть з неї масу:
  m = n х M

  Підставте зазначені в умові значення:
  m (води) = 3 моль х 18 г / моль = 54 г
  Відповідь: m (води) = 54 г
    Корисні поради

У таблиці Д.І. Менделєєва дані точні значення відносних атомних мас елементів, які необхідно округляти до цілих чисел.