Як розрахувати матеріальні витрати

Як розрахувати матеріальні витрати

У відсутність реального уявлення про матеріальні витрати на виробництво товарів (собівартості) неможливо визначити і рентабельність виробництва, яка, в свою чергу, є основною характеристикою для розвитку бізнесу в цілому.

Інструкція

  1. Ознайомтеся з трьома основними методами розрахунку матеріальних витрат: котлових, позамовному і попередільним. Виберіть один з методів, залежно від об’єкта калькулювання. Так при котловому методі таким об’єктом є виробництво в цілому, у разі позамовного методу — лише окреме замовлення або вид продкціі, а при Попередільний — окремий відрізок (технологічний процес) виробництва. Відповідно, всі матеріальні витрати або не розподіляються, або співвідносяться по продуктах (замовлень), або — по відрізках (процесам) виробництва.
  2. Використовуйте різні одиниці розрахунку при використанні кожного з методів калькуляції (натуральні, умовно-натуральні, вартісні, одиниці часу і робіт).
  3. Використовуючи котлової метод калькуляції, не забувайте про його малої інформативності. Інформація, отримана в результаті розрахунків котлових методом, може бути виправданою тільки в разі врахування на монопродуктових виробництвах (наприклад, на підприємствах з видобутку нафти для розрахунку її собівартості). Матеріальні витрати обчислюються шляхом ділення загальної суми існуючих витрат на весь обсяг продукції в натуральному обчисленні (барелів нафти в розглянутому прикладі).
  4. Використовуйте позамовний метод на одиницю продукції при дрібносерійному або навіть одиничному виробництві продукції. Цей метод добре підходить і для розрахунку собівартості великих або технологічно складних виробів, коли фізично неможливо розрахувати кожний відрізок виробничого процесу. Матеріальні витрати розраховуються шляхом ділення суми витрат по кожному замовленню на кількість одиниць продукції, виробленої та поставленої відповідно до цього замовленням. Підсумком розрахунку собівартості за таким методом є отримання відомостей про фінансові результати реалізації кожного замовлення.
  5. Використовуйте попередільний метод, якщо ви розраховуєте собівартість витрат на масовому виробництві, що характеризується послідовністю технологічних процесів і повторюваністю окремо виконуваних операцій. Матеріальні витрати розраховуються шляхом ділення суми всіх витрат за певний відрізок часу (або за час виконання кожного окремого процесу або операції) на кількість одиниць випущеної за цей відрізок (або за час процесу або операції) продукції. Загальна собівартість продукції є сумою матеріальних витрат на кожен з технологічних процесів.